تراویس کالانیک هم بنیانگذار اوبر از هیأت مدیره شرکت کناره گیری می کند - فرصت امروز

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی