Items tagged with دوروتی کرونشاو

کاهش خسارت های بحران روابط عمومی با 7 اقدام سریع

چهارشنبه, 04 تیر 1399 - 14:07

کاهش خسارت های بحران روابط عمومی با 7 اقدام سریع

تعامل با دیگران در حوزه کسب و کار از کارهای روزمره برندها محسوب می شود. هر شرکتی در طول روز با هزاران نفر و گروه تعامل دارد. در این میان نقش بخش روابط عمومی برای ساماندهی روابط شرکت و دیگران کلیدی...