Items tagged with طوبا خارستانی

8نکته برای نوشتن یک عنوان تبلیغاتی تأثیرگذار

دوشنبه, 03 مهر 1396 - 14:55

8نکته برای نوشتن یک عنوان تبلیغاتی تأثیرگذار

چگونگی نگارش تبلیغات از اهمیت بالایی برخوردار است. در روند نگارش یک تبلیغ، بروشور، کاتالوگ، آگهی چاپی و اینترنتی، خبر و... نکات زیادی وجود دارد که یک نویسنده یا ژورنالیست با اشراف بر آنها می...