Items tagged with موفقیت

5 راز موفقیت

یکشنبه, 02 اسفند 1394 - 04:40

مدیریت امروز

5 راز موفقیت

با صبر و پشتكار می‌توان بر دنیا پیروز شد. این خصوصیات قادر هستند تا یك فرد موفق را از بقیه افراد معمولی متمایز كنند. مسیر موفقیت پر از موانع مختلف است اما امكان چیرگی بر همه آنها وجود دارد.شجاعت...
<<  2 3 4 5 6 [7