Items tagged with گِرگ بال

بازاریابی ویدئویی در شرایط کرونایی

پنج شنبه, 24 مهر 1399 - 12:00

چرا بازاریابی درون شرکتی باید مدنظر برندها باشد؟

بازاریابی ویدئویی در شرایط کرونایی

بازاریابی در دوران پیشاکرونا براساس نیازهای هر کسب و کار و به صورت درون شرکتی ساماندهی می‎ شد. بسیاری از کسب و کارها بدون تخصص بالا در حوزه بازاریابی اقدام به حضور در این عرصه و تولید محتواهای جذاب...