چهارشنبه, ۳۰ خرداد(۳) ۱۴۰۳ / Wed, 19 Jun(6) 2024 /
           
فرصت امروز

ماموریت، مرام نامه، سبک

متفاوت بودن، اولویت اول «فرصت امروز» نیست. اگر چندین و چند سایت اقتصادی-مدیریتی وجود داشت که وظایف سایت بودن  و اقتصادی و مدیریتی بودن را به نحو احسن انجام می‌دادند، قطعا اولویت سایت فرصت امروز «متفاوت بودن» می‌شد. 
درست آن است که بپ‍ذیریم سایت‌هایی که مباحث مختلف مدیریتی و اقتصادی را با تفکیک انواع مخاطبان پوشش دهند روی فضای مجازی ما وجود ندارد. سایت‌های موجود، با پذیرش تمامی مشکلاتی که در عرصه سایت‌ نگاری ایران وجود دارد، به قدر وسع خود و البته با مساعی بسیار تنها به بخشی از آنچه باید پوشش دهند، می‌پردازند. در چنین وضعیتی با کمال صداقت اعلام می‌کنیم که هدف ما مدیریتی و اقتصادی بودن است؛ هدفی که مطمئناً در چشم اهل فن بسیار دشوارتر از «متفاوت بودن» است هرچند چنین هدف گذاری خیلی توجه برانگیز نباشد.
تعداد صاحبان کسب و کار، چه آنهایی که صاحب کسب و کاری تک‌نفره هستند و چه آنهایی که شرکت‌ها و موسساتی با چند هزار کارگر و کارمند دارند، بسیارند. این بخش به‌درستی نیروی اصلی جامعه برای پیشرفت، تعالی و تغییر محسوب می‌شود.
در واقع همه یا اغلب ایده‌های منجر به تغییر و بهبود اوضاع زمانه از میان این گروه از مردمان برمی‌خیزد و در میان همین گروه لباس اجرا می‌پوشد. دولت‌ها و نهادهای حکومتی کافی است بسترهای مناسب را برای رقابت منصفانه در بین افراد این جمع از طریق تدوین قوانین کارآمد و اجرای بی‌شائبه آنها فراهم کنند و اگر منابع عمومی و ملی هم هست، که هست، آن را به شیوه خردمندانه و عادلانه توزیع کنند. 
«فرصت امروز» تلاش خواهد کرد که اطلاعات قابل فهم و دریافت از بازار و سرمایه به کسانی بدهد که دل کسب و کار آفرینی یا جرات سرمایه‌گذاری داشته‌اند یا دارند. تکلیف «فرصت امروز» از این جهت بسیار روشن است. ما مخاطبان خاص داریم. شهروندی که اهل کسب و کار محسوب می‌شود و هرکسی که ریالی پول دارد و سودای راه‌اندازی کسب و کار یا سرمایه‌گذاری دارد، مخاطب اصلی سایت ما خواهد بود. 
هر مطلب تئوریک و نظری و هر آمار و ارقام اقتصادی یا مدیریتی، زمانی در «فرصت امروز» منتشر می‌شود که به زبان اهالی کسب و کار و در جهت منافع آنها ترجمه شده باشد. هر خبر و گزارش اقتصادی و مدیریتی نیز برای انتشار از سنجه و متر مطلوبیت برای اهالی کسب و کار خواهد گذشت. 
«فرصت امروز» عمیقا به دنبال آن است که مجموعه‌  اطلاعات، اخبار و گزارش‌های هر روزه‌اش، دریچه‌ای باز کند به روی اهالی کسب و کار برای سود بیشتر یا هزینه کمتر .

سایت‌ ما

دانستن اینکه چگونه سایتی قرار است در فضای امروز قرار گیرد و اینکه چگونه مرامی دارد و با چه سبک و سیاقی مطالب خود را به خوانندگان ارائه می‌کند، حق خوانندگان است. البته این حق را همه رسانه‌ها به نحوی ادا می‌کنند. گاهی با نوشتن رئوس اهداف و برنامه‌ها در شماره‌های نخستین یا اینکه واگذار کردن به درک کلی آنها از سوی خواننده پس از انتشار چند شماره. ما در این نوشته به اختصار در مورد آنچه خواهیم بود می‌نویسیم و البته پایبندی خود به این نوشته را با بروزرسانی سایت و در طول زمان به داوری مخاطبان خود می‌گذاریم. این مقصود را در دو بخش با عنوان  مرام ما و سبک ما تشریح می‌کنیم.

مرام ما

نگاشتن و اعلام مرام‌نامه برای یک سایت امری سهل و ممتنع است. سهل است چون تعابیری وجود دارد که تقریبا تمامی اهالی رسانه با آنها آشنایند و برای جلب نظر مخاطبان خود و نیز یافتن جایگاه درخور و شایسته در عرصه سایت‌نگاری پایبندی به آنها ضرورت دارد. ممتنع است چون دایره کاملا مشخصی برای احصای مواردی که در حوزه مرام‌نامه قرار می‌گیرند وجود ندارد. اما ما تلاش کرده‌ایم عام‌ترین  مواردی که خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم بیان کنیم و از وارد شدن به حوزه جزییات –که می‌تواند بسیار مفصل و غیرقابل احصا باشد_ خودداری کنیم.

 1. سایت «فرصت امروز» بهره‌مندی خوانندگان خود از اخبار درست، دقیق و کامل را اصل اساسی می‌شمارد. تلاش برای کشف حقیقت برای تمام کارکنان سایت اولویت نخست خواهد بود.
 2. سایت «فرصت امروز» امیدوار است بتواند محلی برای مطرح شدن آرا و نظریات متنوع کارشناسان و مسئولان بخش دولتی و خصوصی فارغ از جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی ایشان در چارچوب قوانین جاری و معتبر کشور باشد. ما خود را موظف می‌دانیم به هیچ روی مانع مطرح شدن نظر فرد یا گروهی از آحاد جامعه خود به صرف گرایش سیاسی و اقتصادی او نباشیم.
 3. «فرصت امروز» وجهه همت خود را بر پرهیز از هوچی‌گری، شعارزدگی و ایجاد هیجان‌های کاذب در بخش یا کل جامعه نهاده‌است.
 4. «فرصت امروز» همت خود را براین نهاده که تفاوت تحلیل و نظر شخصی و گروهی با اصل خبر را همواره در نحوه ارائه مطالب خود لحاظ کند.
 5. «فرصت امروز» ایجاد تفاوت کاملا مشهود و اعلام شده بین خبر و آگهی‌های تجاری به نحوی که خوانندگان دچار اشتباه نشوند تضمین می‌کند.
 6. همکاران «فرصت امروز» به دنبال کردن اخبار و گزارش‌ها بدون داشتن پیش‌فرض متعهدند.
 7. کامل بودن یک خبر یا گزارش از نظر سایت «فرصت امروز» هنگامی محقق می‌شود که نظر کلیه ذی‌نفعان یا طرف‌های درگیر در یک ماجرا جسته شود. عدم تمایل احدی از طرف‌های یک خبر برای اعلام نظر باید محرز شود.
 8. سایت «فرصت امروز» به رعایت حریم خصوصی افراد ملزم است و رعایت کلیه وجوه حقوق شهروندی را اصل خدشه‌ناپذیر خود می‌داند.
 9. «فرصت امروز» به رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آرا و آثار منتشر شده توسط سایت ملزم است.
 10. «فرصت امروز» احترام به شخصیت افراد، گروه های سیاسی و اجتماعی، اقوام و متکلمین لهجه‌ها و زبان های کشورمان را اصل خدشه‌ناپذیر خود می‌داند و از نقل توهین‌های شخصی یا قومی پرهیز می‌کند.

 سبک ما

وجه مشخصه و تمایز هر سایتی از دیگر سایت‌ها در شیوه نقل و پیگیری اخبار، ارائه‌ گزارش ها، انجام  گفت وگوها، قالب و چیدمان مطالب، به واقع سبک آن سایت محسوب می‌شود. داشتن یک سبک متمایز به هیچ وجه نافی خلاقیت‌های فردی تک تک نویسندگان آن سایت نیست اما در عوض به یک رسانه تشخصی می‌دهد که آن را از دیگران متمایز می‌سازد و ارتباط گرفتن با آن را ساده می‌کند. سبک مطلوب، سبکی است که ظرفیت‌های لازم را برای اعمال تغییرات، بهبود رویکردها و ایجاد صفحات و ستون ها و سایر اموری که به بهبود مستمر شکل و محتوای آن منجر می‌شود، می‌دهد در عین اینکه تصور خوانندگان را از کلیت خود مخدوش نمی‌کند. با توجه به آنچه در مورد دایره مخاطبین – جامعه هدف – فرصت امروز در مقدمه این نوشته آمد، موارد زیر نکاتی هستند که به عنوان سبک و سیاق فرصت امروز مورد توجه هستند:

 • کوتاه نویسی: فرصت امروز از اطناب ممل می‌پرهیزد چه در خبرهایی که نویسندگانش تهیه می‌کنند و چه در خبرهایی که از منابع دیگر نقل می‌کند.
 • ساده‌نویسی: ساده‌نویسی در مورد مطالب تخصصی امری بسیار دشوار است. مطالب اقتصادی و مدیریتی از جمله مباحث پیچیده و چندوجهی هستند. ساده کردن مطالب پیچیده نه امری لازم و نه مفید و بلکه اغلب مضر محسوب می‌شود. به یاد بیاوریم طرح مباحث پیچیده اقتصادی به زبان عامیانه و ساده‌شده توسط برخی مسئولان، پیش از این بستر مناسبی برای تحت تاثیر قراردادن توده‌های مردم و ایجاد انحرافات اساسی در ذهن مردم به وجود آورد. مراد ما از ساده نویسی در سایت فرصت امروز نه عامیانه کردن مباحث پیچیده، که در واقع بازنمودن وجوه مختلف امر دشوار به زبانی است که قابل دریافت و درک برای معدل دانش مخاطبانمان باشد. از این مقوله مستثنی می‌شود تحلیل‌های کارشناسانه‌ای که خوانندگان ویژه در میان صاحب نظران و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی دارد.
 • کامل بودن: سایت فرصت امروز خود را موظف می‌داند تا حد ممکن جوانب یک موضوع اعم از پیشینه، آرای مخالف و موافق واخبار دیگر مرتبط با آن را در سایت و یا به صورت لینک در وبگاه اینترنتی خود منتشر کند.
 • تنوع: سایت فـرصـت امروز سرکشیدن به کلیه حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و مدیریت را وجهه همت خود خواهد کرد. در واقع تلقی کلاسیک از سایت اقتصادی در ایران بیشتر ناظر به انعکاس اخبار اقتصاد کلان بوده و حوزه‌های اقتصاد و مدیریت خرد اغلب مغفول مانده است. فرصت امروز وارد لایه‌های فعال اقتصادی و مدیریتی خواهد شد و تاثیر تحولات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بر لایه‌های میانی و پایین جامعه کسب و کار جست وجو خواهد کرد.
 • سبک نوشتاری: بنا به آنچه در بند اول گفته شد و متناسب با گروه اجتماعی هدف، تا حد زیادی از سبک خشک و رسمی نقل اخبار (شیوه خبرگزاری) فاصله می‌گیرد. استفاده از فرمت‌های متنوع نوشتاری و حتی روایتی در سایت ما مورد توجه بیشتری است. درست نویسی، توجه به آیین نگارش، فاصله گذاری و استفاده بهنجار از علائم سجاوندی در سایت ما یک اصل است. عکس اقتصادی و مدیریتی می‌تواند گاه مفاهیمی فراتر از نوشته صرف را منتقل کند. همگام با رسانه‌های پیشرو ایران و دنیا، سایت ما از عکس و قالب‌های تصویری استفاده بجا خواهد کرد. تقسیم بندی مطالب در سایت ما بر مبنای حوزه‌های فعالیت اهالی کسب و کار و میزان اهمیت آنها در اقتصاد بخش خصوصی تعریف می‌شود. .

شعار ما

رسانه کسب و کار آفرینی


پیوند اقتصاد و مدیریت

اینکه پیوندها موجب بالیدن و رشد و قدرتمند شدن می‌ شوند به استدلال چندانی نیاز ندارد و هر چه عناصر یک پیوند دارای ویژگی‌های شخصی متمایزتری باشند قدرت و قابلیت مولود آنها بیشتر و ارزشمندتر خواهد بود. راه دوری نرویم حتی در علوم زیستی هم تقریبا اثبات شده که ازدواج افرادی از رگه‌ها و اقوام مختلف موجب تولد فرزندانی قوی‌تر و هوشمندتر می‌شود.
آنچه در دنیای ژنتیک از آن به عنوان پیوند دو رگه یاد می شود، به طور محسوسی در پیوند بین علوم مختلف نیز کاربردی موثر دارد. پیوند بین رشته های مختلف علوم و به عاریت گرفتن ابزارها و مفاهیم از یکدیگر، معمولا منجر به پیشرفتهای قابل توجهی در علوم می‌شود. برای مثال در مهندسی با الهام از شبیه سازی مغز انسان، مدلهایی موسوم به شبکه های عصبی مصنوعی برای حل بهتر مسائل ساخته شد. بعدها در اقتصاد از همین شبکه های عصبی مصنوعی برای امر پیش بینی استفاده شد تا پیش بینی‌های دقیقتری انجام شود. برای بهبود نتایج نیز بازهم با استفاده از منطق ژنتیک، الگوریتمی موسوم به الگوریتم ژنتیک مورد بهره برداری قرار گرفت. این پیوندی واقعی و بسیار جالب توجه  بین ریاضیات، ژنتیک، پزشکی، مهندسی و اقتصاد است. از این نوع پیوند و درهم تنیدگی‌ها در دهه‌های گذشته که نتایج منحصر به فردی را هم به ارمغان آورده‌اند موارد بسیار می توان یافت.
این پیوندها همواره در میان علوم، به ویژه بده بستان بین علوم پایه و رشته‌های علوم انسانی و همچنین بین رشته‌های مختلف علوم انسانی وجود داشته است. ردپای ریاضیات و مهندسی در بسیاری از جهش های علوم انسانی کاملا پیداست. همچنین تاثیر علوم انسانی بر یکدیگر و پیوندهای مختلف این رشته ها قابل کتمان نیست.
در میان این پیوندها، پیوند دو رگه مدیریت و اقتصاد از نظر کاربردی اهمیت بسزایی دارد. این واقعیت که مدیران کسب و کارهای بزرگ و کوچک، علاوه بر فنون مدیریت، هرچه با مفاهیم اقتصادی آشناتر و درک عمیق تری از وقایع و تحولات اقتصادی داشته باشند، بهتر بنگاه تحت مدیریت خود را راهبری می کنند، موضوعی بدیهی است. به همین دلیل دانشجویان مدیریت، دروسی از اقتصاد را می گذرانند و بالعکس. اما بر اساس تجربه شخصی و آشنایی با بسیاری از اساتید اقتصاد و مدیریت و همچنین مطالعات گسترده در این خصوص،  به این نتیجه رسیده‌ام که در عمل این آشنایی مختصر به هیچ عنوان کافی نیست. اقتصاددانان برای اینکه مدیران خوبی باشند(البته اگر تمایل داشته باشند) باید درباره مدیریت بیشتر بیاموزند یا مدیران برای اینکه درک بهتری از تحولات اقتصادی داشته باشند، ضروری است که عمق دانش خودشان را از اقتصاد بیشتر کنند. به ویژه برای مدیران کسب و کار، پیوند بین مدیریت و اقتصاد در دنیای واقعی گسستنی نیست.
با این توضیحات سایت «فرصت امروز» آمده است تا صاحبان و مدیران کسب و کارهای مختلف را یاری کند تا ضمن آشنایی بیشتر آنها با فنون روز کاربردی مدیریت، تحولات اقتصادی را از زاویه صاحبان کسب و کار مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. اینکه ما سایتی مدیریتی هستیم با چاشنی اقتصادی یا سایتی اقتصادی هستیم با چاشنی مدیریت و کسب و کار اهمیت ندارد. «فرصت امروز» آمده است تا در عرصه روزنامه نگاری، اقتصاد و مدیریت را با یکدیگر پیوند دهد و محصولی کاربردی را در اختیار مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی و اهالی کسب و کار قرار دهد. با این امید که این پیوند دو رگه نیز، همانند همه پیوندهای دیگر دو رگه مولودی تکامل یافته‌تر باشد.

 

تبلیغات
 • واتساپ : 09031706847
 • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه