دوشنبه, 01 تیر 1394 - 11:00

آیا می‌دانستید وقتی افراد از ارزش سخن می‌گویند معانی مختلفی به ذهن شان خطور می کند؟ برای مثال، منظور ما می تواند ارزش‌ های خانوادگی، ملی یا معنوی باشد. اما ارزش‏های ناشی از کار دسته خاصی از ارزش ها را تشکیل می دهند، به‌ویژه آنکه ارزش هایی هستند که شما در قبال کاری که انجام می دهید به دست می آورید و درواقع به مزایایی اشاره دارند که به شما انگیزه می دهند تا بخش‏‌های غیرجذاب کارتان را انجام دهید. در واقع این دسری است که برای خوردن غذایی دریافت می کنید که ممکن است کمتر دوست داشته باشید.

3453476856977

چند نمونه از ارزش‌های کاری شامل موارد زیر است: مزایای مالی شامل امنیت و ثبات مالی می‌شود و می تواند به شکل پاداش از قبل تعیین شده، دسته خاصی از مزایا، استخدام در آینده و فرصت کسب درآمد باشد. مزایای ناشی از ویژگی‌های شغل تنوع و چالش فکری را در بر می‌گیرد. مزایای ارتباطی به حس وابستگی مربوط می شود، یعنی فرصت کار کردن در کنار افرادی که مورد علاقه و احترام شما هستند. مورد احترام قرار گرفتن از سوی افراد مافوق نیز می تواند در این دسته قرار گیرد. دورنمای شغلی افراد فرصت هایی را در دسترس شما قرار می‌هد که شما را برای ارتقای حرفه ای آینده در موقعیت بهتری قرار می دهد. مزایای سبک زندگی مانند تعادل میان زندگی شخصی و کاری که به شما اجازه می دهد سایر جنبه های مهم زندگی خود، نظیر فعالیت های خانوادگی و تفریحی را نیز دنبال کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید