شنبه, 15 اسفند 1394 - 03:45

آیا می‌دانستید واحدهای سازمانی مرتبط با واحدهای دیگر فرصت‌هایی را برای اشتراک، انتقال و ایجاد دانش جدید در هر واحد فراهم می‌آورند. چنین روش انتقال دانشی را می‌توان در سیستم‌های حافظه گروهی تعاملی یافت. این سیستم‌ها را می‌توان به‌عنوان مدلی در نظر گرفت که در آن اعضای تیم قادر به دریافت و سازماندهی دانش به منظور پیش‌بینی و اجرای دستورات هستند.

 مفهوم دیگری که دانش منتقل شده بین واحدها را ایجاد می‌کند، مدل‌های ذهنی تیم‌هاست. مدل‌های ذهنی تیم شامل ساختارهای دانشی هستند که به‌طور مشترک در میان اعضای تیم نگهداری می‌شوند و درک دانش به اشتراک گذاشته شده با اعضای تیم را امکانپذیر می‌سازند.

علاوه بر این، محققان دیگری مزایای پایش تیمی را که در آن اعضای تیم، فعالیت‌های اعضای دیگر تیم را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند لحاظ کرده‌اند. درهرحال به اختصار چنین می‌توان گفت که هم مدل ذهنی تیمی و هم‌پایش تیمی با ارتقای عملکرد تیمی در ارتباط هستند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید