دوشنبه, 15 تیر 1394 - 10:36

آیا می‌دانستید مدیران سازمان‌ها در حقیقت رهبران کنسرت‌هایی هستند که سازهای آنها به‌وسیله کارمندان نواخته می‌شود؟ ممکن است دو ساز صداهایی را به وجود آورند که با یکدیگر نه‌تنها متفاوت بلکه کاملاً متناقض باشد یا یکی از سازها به‌تنهایی گوش خراش باشد اما مهم این است که برآیند کار که همان آهنگ خوش است برآیندی موفق باشد. در سازمان نیز اوضاع به همین منوال است. ممکن است دو کارمند دیدگاه‌های کاملاً متناقضی با یکدیگر داشته باشند، ممکن است دیدگاه یک کارمند با دیدگاه مدیرش متفاوت باشد اما مهم این است که برآیند این دیدگاه‌ها نیروی محرکه‌ای باشد که تحت رهبری مدیری آگاه به رشد و تعالی هرچه بیشتر سازمان بینجامد. مدیران یا به عبارت دقیق‌تر رهبران کنسرت‌ها باید بدانند که چه وقت از هر صدا استفاده کنند، چه وقت به صداهایی اجازه دهند بلندتر از سایر صداها باشد و چه وقت صدایی را کاملاً خاموش کنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید