شنبه, 30 مرداد 1395 - 16:15

آیا می دانستید در مدیریت مبتنی بر هدف به مشارکت افراد در تعیین هدف تاکید می شود؟ این هدف ها باید قابل لمس، قابل تایید و قابل سنجش یا اندازه گیری باشند و قصدش این است که با استفاده از هدف های سازمانی موجبات انگیزش و تحریک کارکنان را به وجود آورد.

ارزش مدیریت مبتنی بر هدف در این است که می توان هدف های کوچک سازمانی را به صورت هدف های خاص، برای واحد سازمان و اعضای آن درآورد. مدیریت مبتنی بر هدف ایجاب می کند که سازمان را به صورت واحدها و اجزای کوچک تر درآورد.

این سلسله مراتب هدف ها باعث می شود که بین هدف های یک سطح سازمان با هدف های سطح دیگر سازمان ارتباط برقرار شود. از آنجا که مدیران واحدهای پایین تر سازمان در تعیین هدف های مربوطه مشارکت می کنند، می توان گفت که مدیریت مبتنی بر هدف، در سازمان مسیر پایین به بالا را می پیماید و نه مسیر بالا به پایین.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید