شنبه, 06 دی 1393 - 15:03

آیا می‌دانستید نظریه آشوب به شاخه‌اى از ریاضیات و فیزیک گفته مى‌شود که مرتبط با سیستم‌هایى است که دینامیک آنها در برابر تغییر مقادیر اولیه رفتار بسیار حساسیت نشان مى‌دهد؟

این حساسیت به حدی است که رفتارهاى آینده سیستم قابل‌پیش‌بینى نیست. این قبیل از سیستم‌ها را سیستم‌هاى آشوب از نوع سیستم‌هاى غیرخطى دینامیک مى‌نامند. تئورى آشوب که در دنیاى علمى و محیط کارى جدید ایجاد‌شده، داراى ویژگى‌هایى شامل افزایش بهره‌ورى و تولید ملى، دستیابى دولت به منابع‌مالى بخش‌خصوصى، تشویق رقابت از طریق افزایش رفاه و افزایش کارایى فعالیت‌هاى اقتصادى، صرفه‌جویى در هزینه‌ها و.‌.‌. است. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید