چهارشنبه, 27 آبان 1394 - 01:10

آیا می‌دانستید تفسیر زبان بدن یكی از مهم‌ترین مهارت‌های لازم در گوش كردن اثربخش است؟  عناصر غیركلامی ارتباط، به خصوص در درك دیگر احساسات شخصی اهمیت بسیار دارد. مردم اغلب می‌كوشند كه احساسات‌شان را از طریق كنترل رفتارهای غیركلامی خود مخفی نگه‌ دارند اما این کار در مقایسه مربوط به پنهان‌كاری، معمولاً‌ از موفقیت كمتری برخوردار است.

گاه ممكن است كه زبان بدن، بسیار واضح و آشكار باشد و گاه ممكن است رمزگشایی آن كار بسیار دشواری به نظر برسد. هرگاه شنونده در تعاملات قادر باشد درك خود را از زبان بدن فرستنده به شكل مناسبی منعكس كند، ارتباط تا حد قابل توجهی بهبود می‌یابد.علائم غیركلامی، نه‌تنها احساسات فرد را به تصویر می‌كشند بلكه اغلب نشان می‌دهند او چگونه با احساسات كنار می‌آید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید