دوشنبه, 16 فروردين 1395 - 03:15

آیا می‌دانستید دانش آشکار، دانشی است عینی، آشکار، قابل کدگذاری، رسمی و سازمانی ‌که مدون و مکتوب شده است و به شکل قوانین، فرآیندها، رویه‌ها، روش‌ها و برنامه‌های روزمره در سازمان جریان دارد؟ دانش صریح را می‌توان به قطعه یخی شناور تشبیه کرد که چنین دانشی فقط روی سطح آب آن قطعه را توصیف می‌کند.

این دانش فقط آن قسمت از گیاه است که بیرون خاک قرار دارد. در تعریفی دیگر دانش آشکار مجموعه‌ای از خط‌مشی‌ها، رویه‌ها، نرم‌افزارها، دستورالعمل‌ها، گزارش‌ها و اهداف هر سازمان تعریف شده است. لازم به ذکر است دانش آشکار می‌تواند به صورت نمودار، جداول، مکتوبات، کلمات و اعداد بیان شود که به سهولت می‌تواند به فرد یا افراد دیگر منتقل شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید