یکشنبه, 22 شهریور 1394 - 00:00

آیا می‌دانستید از جمله ویژگی‌هایی كه باعث می‌شود تا تنش‌های ارتباط مدیران و كاركنان و تنش‌های ارتباطی موجود در محیط سازمان كاهش یابد اطلاع داشتن مدیران و كاركنان از موضوعاتی چون نواحی چهارگانه شخصیت هر فرد است؟ همچنین اطلاع از بازخوردها، افشا یا خودگشودگی، به‌کارگیری زبان ساده برای ارتباط با کارمندان، گوش دادن صحیح، كنترل احساسات و توجه به علائم غیرگفتاری می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

411412252525235364747474

باید بدانیم بیشتر سوءتفاهم‌هایی كه بین مدیر و كاركنان پیش می‌آید از عدم شناخت شخصیت مدیر و درك نشدن پیام‌های مدیر به‌عنوان یك فرستنده ناشی می‌شود. شخصیت هر فرد عبارت است از تعبیر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتا پایدار او. شخصیت مدیر شامل رفتارها و نگرش‌هایی است كه برای دیگران شناخته شده و همچنین حوزه‌ای كه برای دیگران ناشناخته است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید