دوشنبه, 07 بهمن 1398 - 10:05

عملکرد تسهیلاتی بانک پاسارگاد نشان می دهد این بانک در آذرماه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

به گزارش ایسنا، اطلاعات بورسی بانک پاسارگاد نشان می دهد که این بانک در آذرماه امسال ۱۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تسهیلات ارائه کرده است که بیش از ۷۶درصد از این تسهیلات به عنوان مشارکت مدنی (قراردادهای مشارکتی) هزینه شده است.

در همین مدت بانک پاسارگاد ۱۱ هزار و ۴۶۷ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان تسهیلات وصولی در آمار خود به ثبت رسانده و این در حالی است که در آذرماه از محل ارائه تسهیلات درآمد ۱۱۴۳ میلیارد و ۲۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داشته که بیشترین درآمد با سهم ۹۰درصدی معادل ۱۳۹ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.

در نهایت این بانک در ۹ ماهه سال جاری از محل ارائه تسهیلات، ۱۰ هزار و ۱۸۶ میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان درآمد داشته و همچون آذرماه بیشترین درآمد مربوط به مشارکت مدنی بوده است. حال با این تفاسیر می توان گفت همچون آبان ماه که حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی به مشارکت مدنی اختصاص یافته بود، حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی پاسارگاد در آذرماه به مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

اما در سوی دیگر فعالیت بانک پاسارگاد، این بانک در آذرماه امسال ۱۸۴ هزار و ۱۵ میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سپرده دریافت کرده که ۳۳درصد از این میزان معادل ۶۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد و ۷۸۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان با بیشترین سهم مربوط به سپرده های کوتاه مدت بوده است. در همین مدت در آمار این بانک ۱۸۱ هزار و ۷۱۷ میلیارد و ۵۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان سپرده تسویه شده به ثبت رسیده که بیشترین سهم در این ردیف بار دیگر با سهم ۳۳درصدی به نام سپرده های کوتاه مدت به ثبت رسیده است.

در آذرماه امسال بانک پاسارگاد از محل سپرده گذاری مبلغ ۱۱۱۱ میلیارد و ۷۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان سود سپرده در نظر گرفته که بیشترین میزان سود اعلامی با سهم ۶۸درصدی (معادل ۷۵۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) برای سپرده های بلندمدت یک ساله بوده است.

سود سپرده های سرمایه گذاری شده طی ۹ ماهه امسال بانک پاسارگاد ۹۱۹۳ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که بابت سپرده های بلندمدت یکساله با سهم ۵۸درصدی، ۵۳۶۴ میلیارد و ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید