چهارشنبه, 07 مرداد 1394 - 15:10

آیا می‌دانستید سومین عنصر تبلیغ بعد از پیام‌دهنده و پیام‌گیرنده، «پیام» است؟ پیام عبارت است از اعتقاد، اندیشه یا گرایشی كه پیام‌دهنده قصد انتقال آن را به پیام‌گیرنده دارد. بی‌شك هر مكتب یا جریان اجتماعی نیز پیامی دارد و هر نوع تبلیغی خواه با زبان، نگارش، فیلم، سرود، نمایش، خطابه، نقاشی، هنر و هر ابزار و وسیله دیگری صورت پذیرد، بدون پیام نیست. «پیام روح تبلیغ» است و اگر این روح نباشد تبلیغ مفهوم ندارد و پیام بار تبلیغ است كه هر جا به‌گونه‌ای به نمایش گذاشته می‌شود.

در نتیجه پیام چیزی است كه به وسیله مبلغ یا نهاد تبلیغی القا می‌شود و این ممكن است بار سیاسی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، علمی، مكتبی و غیراز اینها را داشته باشد. ارزش و تفاوت پیام‌ها در همین عناوین و نیز در محتوا و اهداف، انگیزه‌ها و آثار آن نهفته است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید