دوشنبه, 17 فروردين 1394 - 09:54

آیا می‌دانستید ابزار مدل ABCD شامل چهار عنصر کلیدی است که رهبران برای ایجاد یا بازسازی اعتماد به آن نیاز دارند؟ با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود به ایجاد برنامه‌ای برای افزایش سطح اعتماد در روابط یا بازسازی روابطی که اعتماد در آن از میان رفته است، اقدام کنید. چهار عنصر این ابزار عبارت است از: Able (توانایی) که نشاندهنده شایستگی‌هاست، Believable (باورپذیری) که نشان‌دهنده صداقت است، Connected (در ارتباط بودن) که به معنای مراقبت و دغدغه داشتن برای افراد است، Dependable (قابلیت اعتماد) که به معنای عمل کردن به آنچه می‌گویید، است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید