دوشنبه, 18 اسفند 1393 - 09:26

آیا می دانستید یکی از مباحث مهم علم تبلیغات که اغلب نادیده گرفته می‌شود، بحث سنجش اثربخشی تبلیغات است؟ اثربخشی چنین تعریف شده است: شاخصی که تناسب هدف‌های موردنظر سازمان و میزان دستیابی به این هدف ها را نشان می دهد. بدون شک تبلیغات به عنوان ابزاری آگاهی بخش از اهمیتی درخور توجه در دانش ارتباطات برخوردار است و در قلمرو تبلیغات، هر ابزار ارتباطی که مخاطبان انبوه داشته باشد، به مثابه یک رسانه مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

اهمیت و ضرورت این وسیله از آنجا ناشی می‌شود که هیچ کالا یا شرکتی بدون معرفی خود به جامعه نمی تواند به حیاتش ادامه دهد. از سوی دیگر، ارائه خدمات، ایجاد رقابت و گاه همکاری، بهبود کمی وکیفی کالاها و مواد و کاهش هزینه کالاها از موارد مهم دیگری است که با به‌کارگیری تبلیغات میسر می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید