چهارشنبه, 26 شهریور 1393 - 12:38

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: موافقت با انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی به معنای مخالفت با اجرای طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری است. سیدشریف حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان هم‌اکنون در حال اجراست و مبالغ زیادی برای اجرای آن از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است، اجرای طرح انتقال آب کارون به فلات مرکزی چشم‌انداز خوبی برای این طرح به دنبال نخواهد داشت. وی افزود: با توجه به شرایط موجود در خوزستان آب مازادی وجود ندارد که به استان دیگری منتقل شود. هر اندازه آب از کارون کم شود، زیرساخت‌های کشاورزی که در قالب طرح مقام معظم رهبری اجرا شده‌اند بدون استفاده خواهند ماند. نماینده اهواز در مجلس تصریح‌کرد: تونل بهشت‌آباد با 6 متر قطر و طول 65 کیلومتر برای انتقال یک‌میلیارد مترمکعب از سرشاخه‌های کارون به اصفهان در نظر گرفته شده است. این امر شرایطی را فراهم می‌کند که آب از سرچشمه‌های کارون به فلات مرکزی منتقل شود. حسینی اظهارکرد: تجربیات گذشته در انتقال حدود 5/1میلیارد مترمکعب به فلات مرکزی نشان می‌دهد که مدیریت صحیحی در مصرف آب انجام نشده که نشانه بارز آن افزایش سه هکتار برنج‌کاری در اصفهان است. وی مدعی شد: ‌طرح تونل بهشت‌آباد، طرح غیرکارشناسی و غیرتخصصی است و به همین منظور مخالفت نمایندگان و مسئولان استانی خوزستان و چهارمحال و بختیاری را به دنبال داشته است. با پیگیری‌هایی که انجام شده هم‌اکنون اجرای این طرح در فاصله 17 کیلومتر از 65 کیلومتر متوقف شده است.  نماینده اهواز در مجلس خاطرنشان‌کرد: ‌حضور استاندار در شورای‌عالی آب و پیگیری مداوم نمایندگان خوزستان و
 چهار محال و بختیاری موجب شد تا طرح‌های انتقال آب تا بررسی مجدد متوقف شود. حسینی با بیان اینکه طرح انتقال آب کارون براساس اعداد اشتباه اجرا شد، بیان‌کرد: ‌در اجرای طرح بهشت‌آباد آورد آب کارون 21 میلیارد مترمکعب در سال اعلام، اما پس از بررسی کارشناسی این عدد 9/13میلیارد مترمکعب برآورد شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید