شنبه, 15 آبان 1395 - 16:15

آیا می دانستید بازاریابی کارآفرینانه، مفهومی است که از سطح اشتراک دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی به وجود آمده است؟ یعنی حاصل توجه به اهمیت دو حوزه است، اول نقشی است که بازاریابی در حوزه کارآفرینی دارد و برای کسب وکارهای کارآفرینانه موضوعی حیاتی است، دوم نقشی است که کارآفرینی در حوزه بازاریابی می تواند ایفا کند، یعنی همان بحث نوآوری و روش های نو و خلاقانه در حوزه بازاریابی که موضوع بحث حوزه کارآفرینی است. ایده اصلی ارتباط بازاریابی و کارآفرینی برای سالیان زیادی مورد بحث قرار گرفت.

نویسندگانی مانند موری (۱۹۸۱) این دو رشته را با هم پیوند دادند. در یک تعریف جامع، بازاریابی کارآفرینانه را به عنوان شناسایی و بهره برداری فعالانه از فرصت ها برای کسب و حفظ مشتریان سودآور از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت ریسک، اهرم کردن منابع و ایجاد ارزش برای مشتریان تعریف کردند.

طبق این تعریف می توان دریافت که بازاریابی کارآفرینانه به سه شاخه مجزا تقسیم می شود.

شاخه اول کارآفرینی گرایی است که مشخصه بارز آن نوآوری و ریسک پذیری است و تمرکز اصلی آن بر تولید کالاها و خدمات جدید در بازار است.

شاخه دوم بازاریابی محوری است که تاکیدش بر کسب رضایت مشتریان است.

شاخه سوم فرصت گرایی است، یعنی استفاده از فرصت ها و بهره برداری از آنها که با دو شاخه قبلی در ارتباط است.

فصل مشترک این سه شاخه، بازاریابی کارآفرینانه را تشکیل می دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید