دوشنبه, 31 فروردين 1394 - 08:12

آیا می‌دانستید در تبلیغ اینکه چقدر پول خرج می‌کنیم مهم است اما مهم‌تر آن است که چطور پول خرج می‌کنیم؟ عنصر کلیدی در تبلیغات خلاقیت است که این موضوع یعنی اینکه کاری را انجام بدهیم که دیگران نمی کنند یا اینکه الزاما کاری را که دیگران انجام می‌دهند ما انجام ندهیم و پیاده سازی این ایده هزینه زاست. پس از آنکه قدم اول یعنی هدف از تبلیغات روشن شد، باید نسبت به تعیین بودجه تبلیغاتی
اقدام کنیم.

بودجه تبلیغات یا پول دومین گام در تصمیمات اساسی تبلیغ به‌شمار می‌رود. متخصصان بازاریابی و تبلیغات چند روش عمده را برای تعیین بودجه تبلیغاتی تشریح می‌کنند. دقت سه روش اول نسبتا پایین، دقت روش چهارم میانه و دقت روش پنجم نسبتا بالاست. در نتیجه معمولا توصیه می‌شود برای تبلیغات از روش پنجم استفاده شود. این روش ها عبارتند از :

1-روش در حد استطاعت
2-روش درصدی از فروش
3-روش برابری با رقبا
4-روش رتبه بندی
5- روش هدف و انجام کار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید