دوشنبه, 17 شهریور 1393 - 10:30

حمید تاجیک، عضوهیات‌مدیره وسرپرست معاونت اداری و مالی شرکت سهامی بیمه ایران با اشاره به فعال بودن 30 شرکت بیمه‌ای دربازار ایران گفت: تعداد شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی باعث شده این شرکت‌ها برای کسب بازاربا یکدیگر رقابت نزدیکی داشته باشند. شرکت‌های حال حاضر دربازار بیمه‌ای کشورهر کدام به دنبال سهم خواهی از بازار بیمه بوده و بسترهای رشد و افزایش سهم خود را نیز فراهم کرده‌اند؛ از این‌رو رقابت نزدیکی برای کسب بازار دارند.

تاجیک درادامه درباره مفاهیم «اقیانوس قرمز» و «اقیانوس آبی» و منسوخ خواندن شیوه‌های مورد نظر در مفهوم اقیانوس قرمز که مترادف با رقابت همه جانبه در نرخ و شرایط با هدف جذب بازارحتی به قیمت نابودی خود یا شرکت رقیب است، گفت: سیاست جدید شرکت بیمه ایران حرکت در مسیر مفهوم واژه «اقیانوس آبی» که مترادف با خلق محصول جدید و ایجاد بازار جدید برای فروش محصولات جدید است و ما به هیچ وجه قصد خارج کردن رقبا را از صحنه نداریم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید