تبلیغات و فرهنگ - فرصت امروز

یکشنبه, 23 شهریور 1393 - 09:43

هر فردی در یک بافت فرهنگی مخصوص به خود جای دارد و جهان هستی را از همین منظر تفسیر می‌کند. از سوی دیگر، فرهنگ هر جامعه‌ای بر بخش مهمی از قواعد، هنجارها، مناسبت‌های اقتصادی و اجتماعی آن جامعه اثرگذار است و در این اثرگذاری، فرهنگ دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شود و در بستر این تغییر و تحولات قرار می‌گیرد؛ چنان که تکنولوژی نظام تولید و الگوهای مصرف در جامعه نیز تغییر می‌کند.

 

در این میان، تبلیغات با هدف تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری مخاطبان و با استفاده از شیوه‌های ترغیبی- تشویقی همچنین با استفاده از علوم، دانش و مهارت‌ها به‌عنوان واسطه‌ای بسیار موثر در این تعامل نقش برجسته‌ای در سرعت بخشیدن به این تغییرات ایفا می‌کند. در عین حال، در صورت بی‌توجهی و به‌کارگیری شیوه‌های ناکارآمد و غیر‌موثر، تبلیغات می‌تواند همچون شمشیری دولبه نقش مخربی در حوزه‌های فرهنگی یک جامعه ایفا کند. کتاب تبلیغات و فرهنگ با اشاره به مفاهیم مذکور، بیان می‌کند که امروزه تصور جهان بدون تبلیغات، تقریبا ناممکن می‌نماید و شاهد این مدعا آن است که هر فرد
- خواسته یا ناخواسته- در محیط زندگی خود، روزانه در معرض صدها آگهی، پیام تبلیغی و ترویجی قرار دارد.

تاثیرپذیری ما از این انبوه پیام‌ها و اطلاعات به دلیل اینکه انسان همواره به اطلاعات، ارتباطات و مصرف کالا نیازمند است، اجتناب‌ناپذیر است. این کتاب با نگاهی موشکافانه به تبلیغات از یک سو و فرهنگ از سوی دیگر می‌کوشد مرزهای تعامل و تقابل میان این دو را بررسی کند. کتاب حاضر مشتمل بر دو بخش است، بخش نخست با عنوان «تبلیغات» به طور عمده به تعریف‌ها و راهبردها پرداخته است و به معرفی انواع رسانه‌ها و تناسب آنها با موضوع تبلیغ و روش تبلیغ نظر دارد.

 

 

بخش دوم کتاب عنوان «فرهنگ» را به خود گرفته است که در این بخش نویسنده به قلمرو مسائل تئوریک وارد شده و بر آن است تا با تعریفی اجمالی از فرهنگ، مشخصه‌ها و ابعاد آن به بحث‌های نظری پیرامون فرهنگ و تبلیغات بپردازد و سپس الگوی تحلیلی و نظری خود را به سرانجام رساند.
کتاب تبلیغات و فرهنگ به قلم عیسی کشاورز نگاشته شده و با قیمت 75000ریال در دسترس علاقه‌مندان است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی