دوشنبه, 20 بهمن 1393 - 10:32

آیا می‌دانستید هدف سازمان چابک ایجاد رضایت برای مشتریان و کارمندان است؟ یک سازمان ضرورتا دارای مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها برای پاسخگویی به تغییرات در محیط تجاری است‌. اگرچه وضعیت‌های تجاری در بیشتر شرکت‌ها خودشان را در انبوهی از تقاضاهای غیر‌قابل پیش‌بینی پنهان می‌کنند و درنتیجه، افزایش سریع چابکی لازم و ضروری است. چابکی ممکن است به‌عنوان توانایی سریع یک سازمان در پاسخگویی به تغییر در بازار و تقاضای مشتریان تعریف شده باشد. برای اینکه یک سازمان به چابکی دست یابد، باید ایجاد‌کنندگان چابکی در آن سازمان وجود داشته باشند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید