چهارشنبه, 19 اسفند 1394 - 03:50

آیا می‌دانستید مدل مور ویژه تغییر در بازار بوده و اگر آن را به صورت تصویری نشان دهیم، چیزی شبیه به منحنی بل خواهد شد؟این مدل شامل پنج گروه مختلف است که عبارتند از: نوآورها  (4 درصد)، پیروی‌کنندگان اولیه  (16 درصد)، اکثریت اولیه  (33درصد)، اکثریت متاخر  (33درصد) و عقب‌افتادگان  (14درصد). مدل مور ویژه شیوه تغییر در بازار است، اما باید گفت که افراد در سازمان‌ها نیز به شیوه‌ای مشابه ایده‌های جدید را می‌پذیرند.

همیشه افراد اندکی  (رهبران قبیله) هستند که می‌خواهند وضع موجود در درون یک شرکت را به چالش بکشند. این رهبران قبیله، شبیه نوآورها و پیروی‌کنندگان اولیه در هر بازار هستند. اگر یک رهبر قبیله بتواند با موفقیت، روی دو شکاف پل بزند و تعداد کافی از افراد را برای پیروی از خود متقاعد کند، حرکت او می‌تواند به نقطه اوج برسد و برای ایجاد تغییر در تمام سازمان تأثیر بگذارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید