یکشنبه, 03 مرداد 1395 - 16:15

آیا می دانستید فرآیند ارتباطات شامل فرستنده، رمزگذاری، دستگاه تغییر دهنده، رمزگشایی و گیرنده است که جزء جدانشدنی تمامی برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی است؟ رمزگذاری دومین مرحله از فرآیند ارتباطات است که یک ایده خلاق را گرفته و آن را به یک آگهی توجه برانگیز تبدیل می کند و در تلویزیون، رادیو و مجله و دیگر وسایل ارتباطی استفاده می شود.

این پیام ها به واسطه یکسری تغییر دهنده ها به مخاطب می رسد. سومین مرحله فرآیند ارتباطات زمانی به وجود می آید که یک کانال یا یک وسیله ارتباطی پیام ما را به مخاطب می رساند. رمزگشایی زمانی عمل می کند که این پیام توسط یک یا چند حس دریافت می شود.

مصرف کنندگان، تبلیغات تلویزیونی را هم می شنوند و هم می بینند. یکی از موانعی که باعث می شود تبلیغات خوب و مؤثر نباشد مواردی است که باعث قطع شدن پیام و عدم تمرکز می شود و در هر کدام از مراحل فرآیند ارتباطات می تواند اتفاق بیفتد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید