یکشنبه, 14 شهریور 1395 - 13:15

آیا می دانستید که چطور باید تبلیغ خود را در یک فضای شفاف مطرح کنید؟ اگر دوست دارید در این دنیای شلوغ مورد توجه قرار بگیرید، باید فوق العاده ساده باشید. سادگی تنها روش تبلیغات درست است زیرا شلوغی و درهم ریختگی در قوه ادراک نمی گنجد.

ادوارد دوبونو تا حدی به ارزش سادگی در دنیای تجاری امروز معتقد است که می گوید باید «موسسه سادگی» تاسیس شود. تبلیغات یک نوع برقراری ارتباط است و اگر افراد مرتبط و مناسب تبلیغ شما را نبینند و نشنوند، دقیقا متوجه آنچه می گویید، نمی شوند و شکست خواهید خورد. بیایید رک باشیم.

ما در عصری آکنده از اطلاعات زندگی می کنیم پس هرچه در تبلیغات، اطلاعات بیشتری بدهید، افراد کمتری را به سمت خود جلب خواهید کرد. قانون سادگی برای کنترل تبلیغات وضع می شود، به خاطر داشته باشید حتی در مورد یک تبلیغ، بهترین راه برای ارسال یک پیغام، کم کردن اطلاعات ثانویه است. همه پیام های مهم واقعا ساده هستند: قدم نزنید؛ انجام دهید؛ بخرید. بهتر است هر ایده متقاعد کننده را به صورت مختصر و مفید بیان کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید