سه شنبه, 25 شهریور 1393 - 09:05

معاون سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با توجه به اجرای برنامه جدید ثبت و واردات سموم در راستای افزایش تولید محصولات کشاورزی و افزایش بهره‌وری آب، تا حدود یک سال آینده، واردات سموم بی‌کیفیت ممنوع می‌شود. یحیی ابطالی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جوامع کشاورزی خسارت عوامل واسترس‌های طبیعی از جمله آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و غیره به طور متوسط از حدود 24 تا 42 درصد متفاوت است و اگر راهکاری پیدا کنیم که این میزان خسارت کاهش یابد، در واقع میزان تولید محصولات کشاورزیافزایش یافته و بهره‌وری آب در تولید این محصولات نیز بیشتر می‌شود. ویافزود:اگر بهترین بذر، کود، سم و نهاده را برای تولید محصولی به کار ببریم، امابه‌عنوان مثال درتولید گندم آفت سن یا در تولید میوه زیتون یا مرکبات آفتی مانند مگس رخ دهد، تمام زحمت‌های کشیده شده هدر می‌رود؛ به عبارت دیگر، کارآیی آب و میزان آن به میزان تولید محصول در واحد سطح برمی‌گردد که اگر بتوانیم از یک واحد آب و خاک تولید بیشتری داشته باشیم، در واقع بهره‌وری آب را در همان واحد افزایش داده‌ایم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید