چهارشنبه, 13 اسفند 1393 - 09:07

آیا می‌دانستید تبلیغات محیطی قدیمی ترین روش تبلیغاتی در دنیاست؟ پیشینه تبلیغات محیطی به تمدن های نخستین روی زمین باز می‌گردد. کشف سنگ نگاره هایی از مصر باستان به‌صورت چهاروجهی با نوک هرمی شکل که از آنها برای ترویج مذهب مصریان باستان مورد استفاده قرار می‌گرفته است، از قدیمی ترین نوع تبلیغات محیطی به شمار می رود. این اسناد نشان دهنده آن است که بشر از زمان قدیم در پی اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ و المان‌های خاص برای تاثیر گذاری در ذهن سایر افراد جامعه خود تلاش داشته است.

یکی دیگر از نمونه های بارز تبلیغات محیطی در زمان قدیم را می‌توان در جنگ‌هایی که بین قبایل به‌وجود می آمد پیدا کرد؛ جایی که گروهی از افرادی که در جنگ شرکت می کردند پرچم‌هایی بزرگ و قابل دید را با خود حمل می‌کردند. به همراه داشتن این پرچم ها برای افراد نوعی اطلاع رسانی بود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید