یکشنبه, 31 مرداد 1395 - 16:45

آیا می دانستید چارچوب  ارزش های  متضاد  اساسا با استفاده  از نتایج  تحقیقات  درباره  نشانگرهای  عمده  سازمان های  اثربخش  ایجاد شده  است؟ به  این  مفهوم  که  معیارهای  اساسی  برای  تعیین  اثربخشی  سازمان  و عوامل  کلیدی  تعریف  کننده آن  موردتوجه  قرار گرفته اند.

البته  تعداد زیادی  از این  معیارها در پیشینه  تعریف  شده اند، اما آنها را می توان  در دو بعد کلی  دسته بندی  کرد:  یک  بعد انعطاف پذیری  و پویایی  است  در برابر ثبات، نظم  و کنترل؛ به  این  مفهوم  که  بعضی  سازمان ها (مانند مایکروسافت) هنگامی  دارای  اثربخشی  محسوب  می شوند که  متغیر و انطباق پذیر باشند.

درحالی  که  برخی  دیگر صورتی  که  پایدار و قابل  پیش بینی  باشند، مؤثر به حساب  می آیند (مانند دانشگاه ها، موسسات  دولتی  و...) بعد دیگر اثربخشی  سازمان ها جهت گیری  داخلی، یکپارچگی  و وحدت  در برابر جهت گیری  خارجی، تفکیک  (تمایز) و رقابت  است یعنی  اینکه  برخی  سازمان ها زمانی  اثربخش  هستند که  ویژگی های  یکنواختی  و موزون  بودن  در داخل  را داشته  باشند (مثلاً  آی. بی.  ام و هیولت  پکارد به طور سنتی  به  برخورداری  از یک  راه  مشخص  برای  خود شناخته  شده اند).

و بعضی  دیگر هنگامی  که  در تعامل  و رقابت  با سازمان های  خارج  از مرزشان  باشند (مانند تویوتا و هوندا که  به  تفکر جهانی  شناخته  شده اند). دو سوی  این  بعد همبستگی  سازمانی  و توافق  از یک  سو و جدایی  و عدم  وابستگی  از سوی  دیگر است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید