شنبه, 26 مرداد 1398 - 18:22

۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک در تیرماه ۹۸ مبادله شد

تازه ترین آمار بانک مرکزی از مبادله ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از 100 هزار میلیارد تومان در تیرماه ۹۸ حکایت دارد. این آمار نسبت به خردادماه از نظر تعداد 18.5درصد و از نظر مبلغ 19.5درصد افزایش نشان می دهد. البته به همین نسبت، تعداد و ارزش چک های برگشتی در تیرماه امسال نیز با رشد مواجه بوده است؛ چنانکه 717 هزار فقره چک در نخستین ماه تابستان برگشت زده شد که رشد 16.3درصدی را نسبت به خردادماه نشان می دهد.

همچنین تازه ترین آمار بانک مرکزی از جغرافیای استانی چک در تیرماه امسال نشان می دهد که 51.9درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با 34.3درصد، ۱۰درصد و 7.6درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین سهم این سه استان از کل ارزش چک های مبادله شده در تیرماه امسال 65.5درصد بوده که سهم استان تهران 52.2درصد، اصفهان 7.3درصد و خراسان رضوی ۶درصد برآورد شده است.

رشد چک های برگشتی

90.7درصد از چک ها وصول شد

براساس آمارها، از مجموع چک های مبادله شده در تیرماه امسال 90.7درصد از چک ها وصول شده اند که مبلغ درج شده در آنها معادل 88.9درصد از کل مبلغ چک های صادره بوده است. بر این اساس، در تیرماه ۱۳۹۸، در استان تهران 2 میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد 91.6درصد و از نظر ارزش 89.4درصد از کل مبلغ چک های مبادله شده در این استان بوده است.

همچنین در این ماه در میان سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در کل استان، به ترتیب به استان های گیلان با 93.1درصد، البرز با 92.2درصد و یزد با 91.8درصد اختصاص یافته است و اسـتان های کهگیلویه و بویراحمد با 84.9درصد، کرمان با 86.7درصد و کردستان با 86.8درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی و در بین سایر استان های کشور همچنین بیش ترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با 94.3درصد، ایلام با 93.8درصد و گیلان با 91.9درصد اختصاص یافته است و استان های کردستان با 82.9درصد، سیستان و بلوچستان با 85درصد و سمنان و قم هر کدام با 85.3درصد کمترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

9.3درصد از چک ها برگشت خورد

در تیرماه ۱۳۹۸، بالغ بر ۷۱۷ هزار فقره چک به ارزش 11.2 هزار میلیارد تومان در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 16.3درصد و 19.2درصد افزایش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران نیز ۲۲۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود 5.6 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

همچنین در نخستین ماه تابستان، در کل کشور 9.3درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 11.1درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. از سوی دیگر در تیرماه امسال، در استان تهران 8.4درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 10.6درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در بین سایر استان های کشور نیز بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های کردستان با 17.1درصد، سیستان و بلوچستان با 15درصد و و سمنان و قم هر کدام با 14.7درصد اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و بویراحمد با 5.7درصد، ایلام با 6.2درصد و گیلان با 8.1درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

کسری موجودی، دلیل برگشت ۹۶درصد چک ها

براساس آمارهای بانک مرکزی، در تیرماه امسال نزدیک به ۶۸۸ هزار فقره چک به ارزش 10.4 هزار میلیارد تومان در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع، در کل کشور از نظر تعداد ۹۶درصد و از نظر ارزش 93.6درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

همچنین در تیرماه 98، در استان تهران ۲۱۰ هزار فقره چک به ارزش 5.1 هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که از نظر تعداد 94.2درصد و از نظر ارزش 91.9درصد از کل چک های برگشتی را شامل می شود.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید