تبلیغ برای برند یا تبلیغ برای بازاریابی محصول - فرصت امروز

چهارشنبه, 08 شهریور 1396 - 15:18

بازاریابی محصول؛ بیشتر تبلیغات سعی می کنند ما را مجبور سازند به جای سایر برند های تجاری، برند مورد نظر را بخریم و نه مستقیما محصولات را بخریم.

به گزارش پارک بازاریابی ایران، اغلب شرکت های تبلیغاتی متمرکز بر تأثیرات تبلیغات جهت فروش و بازاریابی محصول بود که می توانند به شرط یکسان بودن سایر موارد تعادل ترازو را به نفع یک برند برهم بزنند یا بر تصمیم ما مبنی بر خریدن یا نخریدن یک محصول براساس انتخاب نحوه وزن دادن ما به نام های تجاری تأثیر بگذارند.

اما تنها بخش کوچکی از تبلیغات مستقیما به فکر این هستند که بر تصمیم ما نسبت به خرید یا عدم خرید یک محصول در تمایز با اینکه کدام برند خریداری شود، تأثیر بگذارند.

در بیشتر موارد از تبلیغات برند نشانی از ترغیب نیست. به میزانی که اکثر تبلیغات برند بر احساسات ما نسبت به نیاز به یک طبقه از محصولات تأثیر می گذارند. این نتیجه بیشتر یک اثربخشی است تا آنکه در مرحله اول مورد نظر تبلیغ کننده باشد. این گفته به معنای آن نیست که این تأثیر اهمیت ندارد. دقیقا به اندازه کافی کسانی یافت می شوند که ممنوعیت تبلیغ سیگار را مهم می پندارند.

تحقیقات بازاریابی درباره توانایی تبلیغ برند در ایجاد تقاضا برای طبقه محصول به عنوان یک کل پراکنده اند و به شکل ناامیدکننده ای به نتیجه نمی رسند.

باور شخصی کارشناسان بر این اساس است که تحقیقات بازار بالاخره نشان خواهد داد که این آثار جنبی، قابل توجه هستند و ساز و کارهای آن اساسا مبتنی بر دستور کار از طریق خلق تصویری از محبوبیت و پذیرش اجتماعی است، اما به شرطی که تبلیغات کافی برای برند به مدت کافی منتشر شود.

اگر چنین موضوعی به حقیقیت بپیوندد، هنوز هم دربرگیرنده محدودیت های بسیار جدی در مورد تبلیغ کنندگان برای تحمیل پیام های مورد نظرشان خواهد بود. چنانچه یک محصول تازه نتواند سریعا مورد پذیرش منطقی ما قرار گیرد، ممکن است قبل از مدت زمان لازم برای اجرا شدن، فراگرد تنظیم دستور کار، از دور خارج شود. در خصوص اینکه تا چه مدتی تبلیغ کنندگان قادرند یا می خواهند تبلیغ را درباره محصولاتی که به اندازه کافی فروش ندارند تا هزینه های تولید را تأمین کنند، ادامه یابد، صرفا به این امید است که بالاخره محدودیت هایی وجود دارد.

در بازاریابی محصول به همین دلیل است که تحقیقات بازار سعی بر آن دارند که از پیش تعیین کنند که مصرف کنندگان مایل به مصرف چه چیزهایی هستند یا حداقل مخاطبان آمادگی پذیرش چه مواردی دارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی