چهارشنبه, ۳ مرداد(۵) ۱۴۰۳ / Wed, 24 Jul(7) 2024 /
           
فرصت امروز
نکات اشتباه حوزه بازاریابی که باید فراموش کنیم

افسانه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی

3 سال پیش ( 1400/1/15 )

بازاریابی در شبکه های اجتماعی، درست ماند هر الگوی دیگری از بازاریابی، در طول دهه های اخیر دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است. بسیاری از برندها در طول دو دهه گذشته سرمایه گذاری بسیار زیادی بر روی حوزه های مختلف بازاریابی انجام داده اند. این امر در کنار هزینه های گزاف برای جلب نظر مخاطب هدف و تولید محتوا موجب پدیدار شدن برخی از ترندهای مشهور در عرصه بازاریابی و تبلیغات شده است. بسیاری از برندها برای افزایش سرعت تولید محتوا و موفقیت بیشتر در شبکه های اجتماعی اقدام به استفاده از برخی دستورالعمل های خاص می کنند. 

استفاده از دستورالعمل های خاص در حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی امر عجیبی نیست. بسیاری از برندها برای موفقیت در این عرصه اقدام به استفاده از تکنیک‏ های مختلف می کنند. نکته مهم در این میان تبدیل برخی از ترندهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی به نوعی افسانه است. وقتی از عبارت افسانه استفاده می کنیم، اغلب به نکاتی غیرواقعی اشاره داریم بنابراین در اینجا نیز استفاده از عبارت افسانه برای اشاره به برخی دستورالعمل های بازاریابی صحیح به نظر می رسد. 

افسانه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی

بسیاری از برندها در طول بازه های زمانی طولانی به دلیل تمایل برای استفاده از آنچه افسانه های حوزه بازاریابی خوانده می شود، پیشرفت بسیار اندکی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف داشته اند. این امر در بلندمدت مشکلات بسیار زیادی برای چنین کسب و کارهایی به ارمغان آورده است. 

ترس از به روز رسانی شیوه های بازاریابی قدیمی همیشه همراه با برندها و تیم های بازاریابی است. درست به همین خاطر اغلب برندها تمایلی برای تغییر شیوه بازاریابی شان ندارند. این امر در طول بازه های زمانی طولانی موجب کاهش تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی می شود. امروزه شبکه های اجتماعی به دور از هرگونه ثباتی هستند. این امر به دلیل ماهیت شبکه های اجتماعی و تغییر مداوم سلیقه کاربران در آن روی می دهد بنابراین تلاش برای حفظ جایگاه برند در بلندمدت امر غیرمنتظره ای در این میان خواهد بود. کسب و کارها و تیم های بازاریابی باید به طور مداوم در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از تکنیک‏ های تازه نمایند. این امر شامل به روز رسانی سریع شیوه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی نیز می شود. 

مطلب مرتبط: بهبود بازاریابی شبکه های اجتماعی با اقداماتی 5 دقیقه ای

بررسی برخی از افسانه های حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای بهبود انگیزه و کارایی تیم های بازاریابی ضروری خواهد بود. هدف اصلی در این مقاله نیز بررسی برخی از مهمترین افسانه‏ ها و نکات غیرواقعی در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. این امر کمک شایانی به کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد کرد. 

مشتریان برندمان در شبکه های اجتماعی نیستند

برخی از برندها نسبت به عدم حضور مشتریان شان در فضای شبکه های اجتماعی ادعاهای عجیبی را مطرح می کنند. امروزه نزدیک به 3.7 میلیارد نفر در شبکه های اجتماعی عضویت دارند. این امر بیانگر حضور دامنه وسیعی از مردم در شبکه های اجتماعی است. اگر مشتریان برند شما در این دامنه حضور ندارند، پس کجا هستند؟ بسیاری از برندها به دلیل ارزیابی نادرست از ماهیت برند و همچنین هدف گذاری اشتباه بر روی مشتریان دچار چنین مشکلی می شوند. هدف گذاری درست بر روی مشتریان برای هر برندی دارای اهمیت است. اگر این امر به طور مناسبی مدنظر کسب و کارها قرار نداشته باشد، در طول زمان با مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهند شد. امروزه بسیاری از برندها به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به ناچیر شمردن فضای شبکه های اجتماعی می کنند. 

همانطور که برخی از برندها در مورد سایت رسمی اظهارنظرهای غیرکارشناسی می کنند، برخی از برندها نیز با هدف کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به حضور در شبکه های اجتماعی بدبین هستند. این امر در بلندمدت مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. واضح ترین مشکل در این میان ناتوانی برای رقابت مناسب با دیگر برندها خواهد بود. این امر بسیاری از برندها را با هزینه های سرسام آور کسب و کار مواجه کرده است. 

باید در تمام شبکه های اجتماعی حضور داشت

برندها درست مانند کاربران فرصت حضور در تمام شبکه های اجتماعی را ندارند. این امر موجب ضرورت انتخاب از میان دامنه وسیع پلتفرم های اجتماعی می شود. برخی از برندها به طور مداوم در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف احساس نیاز برای حضور در تمام شبکه های اجتماعی می کنند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما در طول یک دهه اخیر بسیاری از برندها همین استراتژی را در پیش گرفته اند. نتیجه این امر کاهش توانایی برندها برای حضور مناسب در شبکه های اجتماعی و بازاریابی مطابق با سلیقه مخاطب هدف است. 

امروزه بسیاری از برندها در مسیر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اشتباهات بسیار عجیبی را تکرار می کنند. حضور در شبکه های اجتماعی متعدد هماهنگ با نیازهای کسب و کار نیست. هر برند دارای دامنه مشخصی از مشتریان اشت. مهمترین مسئله در این میان تلاش برای حضور در پلتفرم های اجتماعی مورد علاقه مخاطب هدف برند است بنابراین حضور در تمام شبکه های اجتماعی فقط صرف هزینه اضافی خواهد بود. بسیاری از برندها به اشتباه در تمام شبکه های اجتماعی حضور پیدا می کنند. این امر هزینه های بازاریابی هر برند را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد بنابراین باید در چشم ‏اندازی مناسب نسبت به کاهش حضور در شبکه های اجتماعی متعدد اقدام نماییم. در غیر این صورت شانسی برای بقا در بازار رقابتی کسب و کار نخواهیم داشت. 

شناسایی پلتفرم های مناسب برای حضور برندما در آنها کار دشواری نیست. نظرخواهی از مشتریان به طور معمول ساده ترین راهکار برای شناسایی پلتفرم های اجتماعی مناسب است بنابراین باید این نکته را به هنگام انتخاب شبکه های اجتماعی برای بازاریابی مدنظر قرار دهیم. 

پینترست فقط پلتفرمی مناسب برای کسب و کارهای B2C است

پینترست در طول سال های اخیر طرفدارهای بسیار زیادی را جلب کرده است. بسیاری از کارشناس ها این پلتفرم را جایگزین بسیار مناسبی برای اینستاگرام تلقی می کنند. بدون تردید تفاوت های معناداری میان پینترست و اینستاگرام وجود دارد. با این حال یکی از عجیب ترین افسانه‏ ها در مورد بازاریابی در پینترست مربوط به ارزیابی هماهنگی انحصاری اش با کسب و کارهای B2C است. این امر یکی از شایعه های عجیب و غریب در حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی را نشان می دهد. 

مطلب مرتبط: نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی

امروزه پینترست برای تمام شبکه های اجتماعی فضای مناسبی محسوب می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از پینترست می کنند. مهمترین مسئله در این میان ضرورت تولید محتوای بصری برای جلب نظر مخاطب هدف است. پینترست برخلاف اینستاگرام بر روی ویدئو یا کشپن تاکید زیادی ندارد بنابراین انتخاب چنین گزینه هایی از سوی کسب و کارها به طور قابل ملاحظه ای نامناسب خواهد بود. 

سرمایه گذاری انحصاری بر روی فالوورهای دارای انگیزه برای خرید

بسیاری از برندها سرمایه گذاری بر روی فالوورهایی که تمایلی به خرید محصولات شان را ندارند، اشتباه ارزیابی می کنند. این امر براساس ارزیابی اولیه برندها نسبت به انگیزه کاربران صورت می گیرد. اگر یک برند نسبت به سرمایه گذاری بر روی مخاطب هدف انگیزه کافی را مشاهده نماید، بسیاری از کارشناس ها نسبت به توقف روند سرمایه گذاری نظر مساعدی نشان خواهند داد. 

برخی از برندها به اشتباه در فرآیند بازاریابی فقط به دنبال مشتریان هستند. این امر مشکلات بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. چشم ‏اندازی وسیع به سوی عرصه کسب و کار نیاز برای سرمایه گذاری مناسب بر روی دامنه وسیعی از مشتریان را نشان می دهد بنابراین برندها باید به طور مناسبی نسبت به سرمایه گذاری بر روی تمام کاربران اقدام نمایند. 

بازاریابی فقط فرآیندی معطوف به فروش بیشتر محصولات نیست. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی بازار نیاز به المان های بسیار مختلفی دارند. این امر شامل تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از المان های متفاوت است. هرچه دامنه فالوورهای برند، بدون توجه به تمایل شان برای خرید، بیشتر باشد، کسب و کارمان شانس بالاتری برای تاثیرگذاری بر روی بازار خواهد داشت. 

بارگذاری محتوا فقط در طول روزهای کاری

بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی یکی از دغدغه های بزرگ بازاریاب ها محسوب می شود. انتخاب زمان مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نقش مهمی در تعیین سرنوشت کمپین‏ های بازاریابی بازی می کند. برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به بارگذاری محتوا در طول روزهای کاری می کنند. این امر به معنای صرف نظر از آخر هفته هاست. 

هیچ دلیل موجهی برای صرف نظر از روزهای پایانی هفته از سوی برندها و بازاریاب ها وجود ندارد. بسیاری از برندها برای تعامل با مشتریان نیاز به اوقات فراغت مشتریان دارند بنابراین آخر هفته ها یا روزهای تعطیل بهترین زمان برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهد بود. بسیاری از برندها در این مسیر مشکلات بسیار زیادی را پیش روش شان مشاهده می کنند. مهمترین مسئله در این میان ناتوانی برای ارزیابی ساعت مناسب به منظور بارگذاری محتوا در روزهای تعطیل است. این امر بسیاری از برندها را نسبت به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دلسرد می کند. 

مهمترین مسئله در مورد ساعت مناسب برای بارگذاری محتوای بازاریابی در اینستاگرام توجه به سلیقه کاربران است. اغلب کاربران در روزهای تعطیل زمان بیشتری برای حضور در شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند. اگر این نکته مدنظر برندها قرار داشته باشد، امکان تاثیرگذاری بیشتری بر روی مخاطب هدف خواهند داشت. 

درخواست برای لایک تمام پست های از سوی آشنایان

برخی از برندها در ابتدای مسیر بازاریابی تلاش بسیار زیادی برای ترغیب دوستان و آشنایان به منظور لایک کردن تمام پست های شان دارند. این امر به طور ویژه ای در میان برندهای تازه تاسیس مشاهده می شود. برخی از برندها در این مسیر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به ارائه جلوه ای جذاب تر از کسب و کارشان دارند. دلیل این امر احساس کمبود لایک های دریافتی در ابتدای مسیر بازاریابی است. 

مطلب مرتبط: 6 اشتباه بازاریابی پرهزینه

امروزه بسیاری از پلتفرم های اجتماعی در تلاش برای کاهش اهمیت تعداد لایک هر پست هستند. اینستاگرام به طور آزمایشی در حال رونمایی از ویژگی مخفی سازی تعداد لایک هر پست است. این امر با هدف سالم سازی فضای اینستاگرام صورت می گیرد بنابراین تعداد لایک در شبکه های اجتماعی یک نکته اساسی محسوب نمی شود. برندها باید به نکات دیگری نظیر شیوه تعامل با مخاطب هدف توجه نشان دهند. 

شمار لایک های یک پست بیانگر نظر واقعی کاربران نیست. بسیاری از برندها در این میان اقدام به خرید لایک و فالوور تقلبی می کنند. این امر شاید در نگاه نخست جذابیت های بسیار زیادی برای برندها داشته باشد، اما به مرور زمان ماهیت مخربش را مشاهده خواهیم کرد. بسیاری از برندها با همین روند در عمل اعتماد مشتریان شان را از دست داده اند. 

ضرورت واکنش به کاربران

تردیدهای بسیار زیادی در مورد زمان مناسب برای واکنش نسبت به نظرات یا پرسش های کاربران در شبکه های اجتماعی وجود دارد. بسیاری از برندها در این مورد وسواس بسیار زیادی به خرج می دهد بنابراین مشاهده برخی از برندها با مشکلات عجیب و غریب در زمینه بازاریابی امری طبیعی محسوب می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به ارائه واکنش های سریع ندارند. نکته مهم در این میان ایجاد احساسی مناسب در میان کاربران است. جمع بندی کلی از نظرات مختلف کارشناس ها در مورد ارائه پاسخ به کاربران مدت‏‏ زمان کمتر از 10 دقیقه را بازگو می کند. 

بدون تردید ارائه پاسخ های سریع به کاربران در هر شرایط امکان پذیر نیست. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به زمان مناسب دارند. این امر به معنای امکان بروز تاخیر بسیار زیادی در فرآیند جلب نظر مخاطب هدف در صورت بی توجهی به زمان مساعد است. اگر یک کاربر در نیمه شب پرسشی را مطرح سازد، امکان ارائه پاسخ در کمتر از 10 دقیقه وجود ندارد. بنابراین باید این محدودیت ها را به طور قابل ملاحظه ای مدنظر برندمان قرار دهیم. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم داشت. 

شبکه های اجتماعی به مثابه فضایی اختصاصی برای گفت وگو با مشتریان

شبکه های اجتماعی دارای کارویژه اصلی ایجاد ارتباط و پیوند میان کاربران از سراسر دنیا هستند. این امر برای تمام شبکه های اجتماعی به یک صورت صحت دارد بنابراین تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از شیوه های متفاوت و خلاف جریان اصلی مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد. 

بسیاری از برندها نسبت به بارگذاری محتوای بازاریابی در شبکه های اجتماعی ابراز نگرانی می کنند. دلیل این امر تمایل برندها برای گفت وگو با مشتریان به جای انتشار محتوای بازاریابی است. این امر دغدغه بسیار مهمی محسوب می شود. نکته مهم در این میان تلاش برای ایجاد تعادل میان انتشار محتوای بازاریابی و همچنین گفت وگو با مشتریان است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، بسیاری از فعالیت های شان در بلندمدت دچار مشکل خواهد شد. برخی از برندها در این مسیر برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به استفاده از راهکارهای بسیار متنوعی دارند. این امر به معنای جست وجوی راهکاری فراتر از تولید محتوای جذاب و گفت وگو با کاربران نیست. مهمترین مسئله خلاقیت در زمینه شیوه های تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 

تکنیک‏ های بازاریابی منجر به فروش نمی شود

بازاریابی در شبکه های اجتماعی همیشه با هدف فروش بیشتر دنبال نمی شود. با این حال کسب سود از طریق بازاریابی یکی از اهداف قدیمی هر برندی است. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان تحت فشارهای زیادی قرار دارند. هزینه های بازاریابی و همچنین تلاش برای فروش محصولات در رقابت با دیگر برندها همیشه مشکلات زیادی را ایجاد می کند بنابراین برندها باید توجه بسیار زیادی به وضعیت مالی شان در حوزه بازاریابی داشته باشند. 

امروزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی با افزایش گزینه های فروش مستقیم از سوی پلتفرم های گوناگون رنگ و بوی تازه ای گرفته است. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به تکنیک‏ های مختلفی دارند. این امر در کنار استفاده از امکانات فروش در شبکه های اجتماعی به معنای تجدید حیات فروش بیشتر از طریق بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. بسیاری از برندها پیش از این فروش با استفاده از شیوه های بازاریابی را قدیمی و غیرکاربردی لحاظ می کردند، با این حال اکنون پیوند تازه ای میان حوزه بازاریابی و فروش ایجاد شده است. درست به همین خاطر برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به توجه به پیوند میان بازاریابی و فروش دارند. 

هشتگ ها برای تمام پست ها ضروری هستند

استفاده از هشتگ های مناسب برای افزایش تاثیرگذاری محتوا امری ضروری محسوب می شود. بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف نیاز به استفاده از تکنیک‏ های خاصی ندارند. این امر در مورد برندهای دارای شهرت جهانی مصداق پیدا می کند بنابراین تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از هشتگ ها در تمام پست های بازاریابی امر عجیبی محسوب می شود. امروزه کمتر برندی در تمام پست های بازاریابی اش از هشتگ ها استفاده می کند. دلیل این امر عدم نیاز به هشتگ در مورد برخی از پست هاست. 

برخی از بازاریاب ها علاوه بر استفاده گسترده از هشتگ ها نسبت به استفاده از شمار بالایی از آنها در هر پست نیز اقدام می کنند. این امر موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای فرآیند بازاریابی برندها می شود. هر برند براساس سطح نیازش باید از 3 تا 5 هشتگ برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده نماید. در غیر این صورت شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهد داشت. 

اگر کسب و کار شما در تلاش برای نظرخواهی از مشتریان در فضای آنلاین است، استفاده از هشتگ ها چندان منطقی نخواهد بود. این امر باید با توجه به وضعیت کمپین برند و همچنین هدف اصلی از انتشار محتوا مدنظر قرار گیرد. در غیر این صورت کسب و کارها شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 

فقط کاربران جوان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند

آیا شما نیز به استفاده انحصاری نسل جوان از شبکه های اجتماعی باور دارید؟ اگر این امر مدنظر شما قرار دارد، بسیاری از باورهای قدیمی تان را باید دور بریزید. امروزه کاربرانی با تنوع سنی بسیار گسترده در فضای شبکه های اجتماعی حضور دارند. این امر بدل به گزینه ای جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شده است. برندها با هر دامنه سنی از مشتریان امکان حضور موفق در فضای شبکه های اجتماعی را دارند نکته مهم در این میان تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فراسوی باورهای قدیمی نسبت به حضور انحصاری کاربران جوان در آن است. 

بسیاری از برندها به دلیل ارزیابی غلط از شبکه های اجتماعی هیچ اقدامی برای حضور در آن انجام نمی دهند. این امر شاید در بازه های زمانی کوتاه مشکل چندانی مهمی محسوب نشود، اما در بلندمدت مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. 

پلتفرم های اجتماعی جدید ارزش بازاریابی ندارند

پلتفرم هایی نظیر تیک تاک علی رغم عمر کمتر در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی دارای مزیت های بسیار زیادی برای بازاریابی هستند. این امر به طور گسترده ای مربوط به نحوه جهت گیری برندها در واکنش به ویژگی های این پلتفرم ها ارزیابی می شود. برخی از برندها در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف احساس نیاز گسترده برای حضور در شبکه های اجتماعی بزرگ می کنند. این امر نوعی برداشت اشتباه از حوزه شبکه های اجتماعی محسوب می شود. 

مطلب مرتبط: افسانه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی جدید مانند تیک تاک و اسنپ چت دارای دامنه وسیعی از کاربران هستند. این امر بیانگر اهمیت سرمایه گذاری بازاریابی در چنین پلتفرم هایی است بنابراین ارزیابی های نادرست از پلتفرم های تازه تاسیس در عمل شانسی برای برندها به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد گذاشت. 

شبکه های اجتماعی و امکان بازاریابی رایگان

بودجه های بازاریابی از سوی برندهای مختلف به شیوه های گوناگونی تعیین می شود. بسیاری از برندها همیشه با مشکل محدودیت بودجه بازاریابی مواجه هستند. یکی از تصورات غلط برندها نسبت به بازاریابی در شبکه های اجتماعی امکان ساماندهی استراتژی های مختلف بدون نیاز به صرف هزینه است. امروزه هر نوع فعالیت بازاریابی نیازمند بودجه های مناسب است. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، در عمل با شکست های بازاریابی عجیب و غریبی مواجه خواهند شد. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به بودجه ای استاندارد دارند. در غیر این صورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور کامل غیرممکن خواهد شد. 

منبع : blog.hubspot
برچسب ها : بازاریابی و فروش
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/1WNCWsd3
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
آزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورقیمت ورق گالوانیزهخرید از چیندوره مذاکره استاد احمد محمدیخرید فالوور فیکدوره رایگان Network+MEXCتبلیغات در گوگلآموزش آرایشگریقصه صوتیریل جرثقیلخرید لایک اینستاگرامواردات و صادرات تجارتگرامخرید آیفون 15 پرو مکستجارتخانه آراد برندینگواردات از چینتعمیر گیربکس اتوماتیکخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلخرید قسطیاپن ورک پرمیت کاناداتعمیر گیربکس اتوماتیک در مازندرانورمی کمپوستچاپ فوری کاتالوگ حرفه ای و ارزانقیمت تیرآهن امروزمیز تلویزیونتعمیر گیربکس اتوماتیکتخت خواب دو نفرهخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختدندانپزشکی سعادت آبادتور استانبولنرم‌افزار حسابداری رایگانتور استانبولتور اماراتکولر گازی جنرال گلدکولر گازی ایوولیچک صیادیخرید نهال گردوکمک به خیریهماشین ظرفشویی بوشخدمات خم و برش و لیزر فلزاتتعمیرگاه فیکس تکنیکصندلی پلاستیکیرمان عاشقانهگیفت کارت استیم اوکراینسریال ازازیلتور سنگاپورلوازم یدکی تویوتاقرص لاغری پلاتیندانلود رایگان از شاتراستوکخرید اقساطی آیفون 13 با تخفیف ویژه
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه