پنجشنبه, ۷ اسفند(۱۲) ۱۳۹۹ / Thu, 25 Feb(2) 2021 /
           
فرصت امروز
ترکیب بازاریابی و گرافیک

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

4 هفته پیش ( 1399/11/7 )
مترجم : علی ‌آل ‌علی  

اگر قرار بر توصیف ماه های اخیر در قالب یک مفهوم کلی باشد، بهترین مفهوم «غیرمنتظره» خواهد بود. اغلب کسب و کارها در مواجهه با شرایط کرونایی تحولات بسیار زیادی را تجربه کردند. این امر در حوزه بازاریابی همراه با تغییرات بسیار گسترده و سریعی بود. بسیاری از برندها در ماه های ابتدایی کرونا هیچ اقدام بازاریابی را ساماندهی نمی کردند. دلیل این امر عدم اطمینان از آینده عرصه کسب و کار بود. با این حال پس از گذشت مدت زمانی اندک شرایط برای بازاریابی مساعد شد. اکنون بسیاری از برندها در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس شیوه های مختلف بازاریابی و تبلیغات هستند. در این میان یکی از شیوه های جذاب برای تاثیرگذاری و تعامل با مخاطب هدف مربوط به طراحی المان های گرافیکی است. طرح های گرافیکی جذاب و تعاملی همیشه نظر کاربران در فضای واقعی و آنلاین را جلب می کند. درست به همین خاطر طراحی چنین المان هایی در طول سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. 

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

بازاریابی در سال 2021 دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. بررسی ترندهای طراحی گرافیکی در طول این سال کمک شایانی به بازاریاب ها برای تعامل بهتر با مشتریان خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین ترندهای بازاریابی بر محور طراحی گرافیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مهمترین مسئله در این میان نگارش ترندهای موردنظر به صورت ساده برای استفاده تمام بازاریاب ها در هر سطح از مهارت طراحی گرافیک است. 

طرح های مرتبط با رویدادهای اجتماعی

طراحی و فرهنگ دارای ارتباط بسیار نزدیکی با هم هستند. بسیاری از مردم به طرح های گرافیکی هماهنگ با رویدادهای اخیر توجه نشان می دهند. دلیل این امر نیز به خوبی مشخص است. وقتی رویدادهای روز در طرح های گرافیکی نمایان می شود، بیانگر توجه فزاینده برندها به شرایط جاری است. 

مطلب مرتبط: بازاریابی دیجیتال با طرح های گرافیکی

یکی از انتقادات همیشگی از برندها بی توجهی به شرایط مشتریان و به خصوص وضعیت اجتماعی است. این امر بسیاری از برندها را دچار مشکلات بزرگی کرده است بنابراین رویکرد اخیر بازاریاب ها برای تولید کمپین های مرتبط با رویدادهای اجتماعی قبل درک خواهد بود. طراحی های معاصر باید ارتباط نزدیک با فرهنگ و رویدادهای روز داشته باشد. در غیر این صورت جلب نظر مخاطب هدف بسیار دشوار خواهد شد. 

یکی از اشتباهات بازاریاب ها در زمینه تعامل با مخاطب هدف مربوط به سرمایه گذاری بر روی رویدادهای منحصر  به شرکت است. شاید این امر برای اطلاع رسانی به مشتریان جذاب باشد، اما در عمل دامنه محدودی از کاربران را شامل می شود. رویدادهای روز مزیت جلب نظر گسترده کاربران را به همراه دارد. درست به همین خاطر اغلب برندها در کمپین بازاریابی شان از رویدادهای روز شروع کرده و در نهایت به پیام اصلی برندشان می رسند. این مسیر بهترین راهکار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیش روی برندها قرار می دهد. 

انتظارات مشتریان از برندها در طول سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. بدون تردید انتظارات فزاینده مشتریان از برندها امر تازه ای نیست، اما هیچ گاه به این اندازه زیادی نبوده است بنابراین برندها باید برنامه مشخصی برای تعامل با مشتریان و نمایش اهمیت آنها در تصمیم گیری برند داشته باشند. در غیر این صورت مواجهه با ریزش مشتریان امری طبیعی خواهد بود. 

بازنمایی نوآورانه پیام ها

برند نایک در زمینه بازاریابی یکی از بهترین کسب و کارهای دنیا محسوب می شود. اگر نگاهی دقیق به استراتژی این برند در زمینه بازاریابی داشته باشیم، تمام کمپین های این غول دنیای ورزش براساس شعار اصلی اش سامان می یابد. شعار اصلی نایک «فقط انجامش بده» تاثیرگذاری بسیار زیادی برای نسل های مختلف ورزشکاران، حرفه ای و مبتدی، داشته است. این شعار بسیاری از مردم را به سوی فعالیت های ورزشی ترغیب کرده است. همین امر در بلندمدت موجب ماندگاری شعار محبوب نایک شده است. 

شاید بسیاری از بازاریاب ها طراحی کمپین براساس شعاری قدیمی را مناسب ارزیابی نکنند. نایک در این راستا عقیده متفاوتی دارد. بازاریاب های این برند دارای مهارت بسیار زیادی در زمینه بازنمایی ایده اصلی برندشان به صورت خلاقانه هستند بنابراین تاکید بر روی شعار قدیمی این برند هرگز موجب دلسردی مخاطب هدف نمی شود. این نکته مهمترین درس بازاریابی از برند نایک محسوب می شود. 

شیوه بازنمایی ایده های قدیمی برای بازاریابی تاثیرگذاری همیشه محل بحث بوده است. این امر برای بسیاری از برندها غیرممکن محسوب می شود. برند نایک براساس طراحی المان های گرافیکی خلاقانه با محوریت شعار تبلیغاتی قدیمی اش موفق به ماندگاری در عرصه کسب و کار شده است. هیچ کدام از رقبای نایک دارای چنین مهارتی برای استفاده از المان های تبلیغاتی قدیمی در قالبی نو نیستند. درست به همین خاطر هم هیچ برندی دارای سود و دامنه وسیع مشتریان مانند نایک نیست. 

امروزه بازاریابی بدل به امری تخصصی شده است. استفاده از طراح های گرافیکی باید براساس هدفی مشخص صورت گیرد. برخی از برندها در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طرح های سطحی نظر دارند. این امر فرآیند بازاریابی برند را کلیشه ای و ساده خواهد کرد. تلاش برای زنده نگه داشتن شعارهای تبلیغاتی برند یکی از اهداف اساسی در تولید طرح های گرافیکی محسوب می شود. در غیر این صورت طرح های موردنظر تاثیرگذاری کوتاه مدت و بی ثباتی بر روی مشتریان خواهد داشت. 

همه شمولی در طراحی 

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

طرح های گرافیکی باید مورد پسند دامنه وسیعی از مشتریان هدف قرار گیرد. این امر کار بازاریاب ها را به شدت سخت می کند. اگر در زمینه بازاریابی ویدئویی یا تنی امکان شخصی سازی محتوای وجود دارد، در حوزه طراحی گرافیک ماجرا متفاوت است. اغلب برندها طرح های شان را به طور عمومی برای تمام کاربران به نمایش می گذارند بنابراین امکان اصلاح مداوم طرح ها فراهم نیست. همچنین کاربران در صورت عدم تمایل به طرح های یک برند واکنش بسیار منفی در شبکه های اجتماعی خواهند داشت. 

مطلب مرتبط: آینده بازاریابی و ترندهای برتر آن

امروزه طراحی گرافیکی بدل به گزینه ای نیازمند استفاده از داده های طبقه بندی شده درباره سلیقه مشتریان شده است. اگرچه استفاده از داده های معتبر در تمام حوزه های بازاریابی اهمیت دارد، اما طراحی گرافیک به دلیل جذابیت برای مخاطب هدف همیشه وضعیت منحصر به فردی داشته است. کسب و کارها در زمینه بازاریابی باید همیشه نسبت به سلیقه مخاطب هدف واکنش نشان دهند. این امر باید در قالب تولید داده های معتبر در مورد مشتریان یا دسترسی به بانک های اطلاعاتی مهم صورت گیرد. در غیر این صورت تاثیرگذاری موردنظر هرگز ایجاد نخواهد شد. 

اهمیت ثبات در طراحی گرافیک

برندها توانایی تغییر طرح های گرافیکی شان در کوتاه مدت را ندارند. یکی از مهمترین طرح های گرافیکی هر برند مربوط به لوگو است. لوگو هویت بصری هر برندی است بنابراین تغییر مداومش موجب سردرگمی مشتریان خواهد شد. بسیاری از برندها در تلاش برای تاثی گذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به وفاداری با المان های اصلی گرافیکی برندشان می کنند. این امر در بلندمدت موجب آشنایی هرچه بیشتر مشتریان با برند خواهد شد بنابراین هزینه های بازاریابی و تبلیغات به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. 

پاتاگونیا یکی از برندهای موفق در زمینه ثبات در حوزه بازاریابی محسوب می شود. این برند علاوه بر تعهد گسترده مبنی بر حمایت از محیط زیست، طرح های گرافیکی دارای تم واحدی را به به اشتراک می گذارد. امروزه مشتریان در بازارهای مختلف شناخت درست و سرراستی از پاتاگونیا دارند. بر این اساس پاتاگونیا یک برند طرفدار محیط زیست و دارای گرایش مینمالیستی در زمینه طراحی گرافیک محسوب می شود. سادگی طرح های بصری و گرافیکی پاتاگونیا هرگز تاثیرگذاری شان را کاهش نداده است. همین امر در بلندمدت موجب جذابیت هرچه بیشتر این برند برای مشتریان مختلف شده است.

برخی از برندها به طور مداوم در تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در کسب و کارشان هستند. این امر مشکلات بسیار زیادی برای برندها به همراه می آورد. مشتریان در صورت مشاهده هرگونه فقدان ثبات اساسی در کسب و کارها نسبت به واکنش شدید اقدام می کنند. ساده ترین واکنش مشتریان در این شرایط تلاش برای خرید و تعامل با برندی دیگر است. بدون تردید هیچ برندی تمایل به از دست دادن مشتریانش ندارد بنابراین دست کم در زمینه بازاریابی و طراحی گرافیکی باید از اندکی ثبات بهره ببرد. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری مداوم بر روی مخاطب هدف و همچنین فروش پایدار نخواهد داشت. 

استفاده از المان ‎های طبیعت

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

مردم در طول یک سال اخیر بیشتر وقت شان را در خانه سپری کرده اند. این امر مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها و همچنین سلامت روحی افراد به همراه داشته است بنابراین مشاهده جلوه های طبیعت در تبلیغات و طرح های گرافیکی همراه با جذابیت های زیادی خواهد بود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از طرح های مختلف گرافیکی کرده اند. در این میان جای خالی المان های طبیعی به شدت احساس می شود. 

برخی از برندها به اشتباه در تلاش برای ترسیم جلوه هایی رویایی و غیرواقعی در عرصه تبلیغات هستند. این امر اغلب اوقات نوعی بیگانگی در میان مشتریان ایجاد می کند. عرصه بازاریابی باید به بهترین شکل ممکن بیانگر ماهیت و حوزه فعالیت برند باشد. در غیر این صورت در زمینه فروش محصولات با مشکلات بسیار عمیقی مواجه خواهیم شد.

مطلب مرتبط: 5 ترند بازاریابی دیجیتال

طراحی گرافیکی براساس محور طبیعت در میان بسیاری از برندهای مد و پوشاک رو به افزایش است. گوچی یکی از بهترین برندها در این زمینه محسوب می شود. یکی از کاورهای اصلی گوچی برای معرفی لباس های بهاره اش مربوط به طرحی سرسبز می شود. این طرح با نمایش فردی در حال قدم زدن در یک مسیر سراسر سبز طبیعی ارائه شده است. همین ایده جذاب برای جلب نظر دامنه وسیعی از مخاطب هدف کافی است.

بسیاری از برندها برای طراحی گرافیکی به دنبال ایده های عجیب و غریب هستند. ساده ترین ایده های ممکن نیز در صورت اختصاص زمان مناسب امکان ایجاد تاثیرگذاری مطلوب را خواهند داشت. این امر دارای اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارهاست. استفاده از المان های طبیعی فقط محدود به سرسبزی طبیعت نیست. آسمان نیز به عنوان یکی از جلوه های طبیعت نقش مهمی در بازاریابی دارد. در اینجا بازهم گوچی عملکرد بسیار مطلوبی دارد. این برند برای نمایش شفافیت عملکردش در زمینه برگزاری مراسم های مد و پوشاک اقدام به نمایش یک کیف دوشی کاملا شفاف با پس زمینه آسمان کرد. این طرح شاید در نگاه نخست بسیار ساده باشد، اما پیام بسیار روشنی مبنی بر شفافیت عملکرد گوچی به همراه داشت. بسیاری از طرفدارهای گوچی از این طرح استقبال بسیار گسترده ای کردند بنابراین در تحلیل کلی گوچی با یک طرح ساده موفق به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف جهانی شد. 

ترند رنگ ها در طراحی گرافیک

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

ترکیب رنگ ها همیشه اهمیت زیادی در طرح های گرافیکی دارد. همانطور که در بخش های قبل بیان شد، توجه به رویدادهای روز دارای اهمیت زیادی در حوزه بازاریابی و طراحی گرافیک است. یکی از نکات مهم در طول یک سال اخیر افسردگی برخی از مردم به دلیل خانه نشینی های اجباری است. استفاده از رنگ های ضدافسردگی در حوزه بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. این امر تاثیرگذاری کمپین های بازاریابی را تا حد زیادی افزایش می دهد. 

روانشناسی رنگ ها بحث بسیار جالبی در حوزه بازاریابی محسوب می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از طیف رنگ های گرم و جذاب می کنند. این نکته برای کاهش تاثیرهای منفی شرایط کرونایی نیز باید مدنظر قرار گیرد. استفاده از طیف رنگ های آرامش بخش نکته ای ضروری برای بازاریاب ها محسوب می شود. 

صحبت در مورد تاثیر هر رنگ بر روی سیستم شناختی انسان بحث طولانی است. امروزه با جست وجویی ساده در فضای اینترنت امکان دسترسی به داده های معتبری وجود دارد، با این حال برای بیان چند نکته کوتاه باید به اهمیت رنگ نارنجی و آبی و بازنمایی آرامش در مخاطب هدف اشاره کرد. این طیف از رنگ ها باید در طول سال های پیش روی اهمیت بسیار بیشتری برای بازاریاب ها پیدا کند. در غیر این صورت فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. 

دعوت به حرکت های اجتماعی

برخی از کمپین های بازاریابی در تلاش برای ترغیب مردم به سوی عملی خاص است. این امر شامل خرید محصولات برند یا تعامل بیشتر می شود. نکته جالب اینکه برخی از برندها در تلاش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب هدف اقدام به ترغیب کاربران به سوی حرکت های اجتماعی می کنند. بهترین نمونه در این زمینه مربوط به جنبش ضدنژادپرستی در ایالات متحده است. این جنبش در طول سال 2020 بسیاری از نگاه ها را به خود جلب کرد. 

مطلب مرتبط: راهکارهای استفاده از ترند در بازاریابی

اگر کسب و کارها توانایی طراحی گرافیکی براساس موضوعات روز را داشته باشند، مسیر قابل ملاحظه ای در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را طی کرده اند. البته این امر باید همراه با تلاش برای ترغیب کاربران به سوی اقدامات مهم اجتماعی نیز باشد. این امر چالش مهمی در عرصه بازاریابی و طراحی محسوب می شود. بسیاری از برندها در عمل توانایی جلب نظر مخاطب هدف بر اساس این خواسته ها را ندارند بنابراین برندها باید به طور مداوم در تلاش برای ساماندهی چنین طرح هایی از نظرات کارشناس های حرفه ای و مشتریان وفادارشان مطلع شوند. در غیر این صورت شاید هزینه ها و تلاش های شان نتیجه معکوس به همراه داشته باشد. 

رنگ های غیرشفاف

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

یکی از ترندهای مهم در عرصه طراحی گرافیک شامل استفاده از رنگ های غیرشفاف برای نمایش تاثیرگذاری یک نکته بر نکات دیگر است. این امر همچنین برای نمایش موقعیت های غیرمطمئن نیز کاربرد دارد. بسیاری از مردم در طول یک سال اخیر شرایط بسیار نامطمئنی را تجربه کرده اند. این امر مشکلات بسیار زیادی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه داشته است. یکی از بهترین طرح ها با استفاده از این ترند مربوط به چندلر ساندرز، طراح جوان تبلیغاتی است. این طراح در مواجهه با شرایط کرونایی و ضرورت رعایت نکات بهداشتی دست به اجرای یک ایده جذاب و در عین حال ساده زد. ایده موردنظر چندلر نگارش سه ردیف از عبارت «این امر همه چیز را تغییر می دهد» و غیرشفاف کردن ستون های دوم و سوم بود. بر این اساس چندلر بر روی امکان محور بحران کرونا با رعایت نکات بهداشتی تاکید داشت. این طرح ساده در نیمه دوم سال 2020 به عنوان یکی از طرح های برگزیده موسسه دریبِل شناخته شد. 

ایده های بازاریابی نیازی به پیچیدگی فراوان ندارند. مهمترین مسئله در این میان تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس ایده های جذاب و تعاملی است. این امر به اندازه کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کافی به نظر می رسد. 

تایپوگرافی های بزرگ

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

استفاده از متن بر روی طرح های گرافیکی ایده تازه ای نیست. این ایده برای انتقال هرچه بهتر پیام های بازاریابی دارای کاربرد گسترده ای است. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر از این ایده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده کرده اند. یکی از بهترین عملکردها در این زمینه مربوط به برند پوماست. این برند در طول یک سال اخیر فعالیت بسیار بیشتری در حوزه تبلیغات داشته است. این برند سابقه درخشانی در زمینه همکاری با ورزشکاران حرفه ای دنیا دارد. در تازه ترین کمپین این برند برای رونمایی از کفش های فوتبالی مدل 2021 از تایپوگرافی های بزرگتر از حد معمول برای جلب نظر مخاطب هدف استفاده شده است.

درج عبارت های بزرگ بر روی تصاویر ایده جذابی محسوب می شود. مهمترین مسئله در این میان ضرورت استفاده از چنین ایده ای با فاصله زمانی زیاد است. در غیر این صورت تاثیرگذاری موردنظر ایجاد نخواهد شد. برخی از برندها در پی استفاده بیش از اندازه از تایپوگرافی های بزرگ در عمل موجب بی تفاوتی مخاطب هدف به طرح های بازاریابی شان می شوند بنابراین استفاده هوشمندانه از چنین ترندی ضروری خواهد بود. 

طرح های سورئال

ترندهای بازاریابی با طرح های گرافیکی

سال 2020 بیش از هر چیز دیگری به یک داستان سورئال نزدیک بود. همین امر در زمینه طراحی گرافیکی امکان خلق آثار ماندگاری را به همراه دارد. شاید در نگاه نخست استفاده از ایده های سورئال ریسک بالایی محسوب شود. این امر همراه با نکات مثبت بسیار زیادی است، اما باید یک نکته اساسی را در این میان مد نظر قرار دهیم. آن نکته ضرورت فرا رفتن از ایده های تکراری در عرصه بازاریابی در طول یک سال اخیر است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 

مطلب مرتبط: بازاریابی دیجیتال با ترندهای برتر

عرصه بازاریابی در طور یک سال اخیر از ایده های اصلی به طور مداوم استفاده کرده است بنابراین مشاهده کمپین های کلیشه ای بدل به کابوسی برای کاربران شده است. استفاده از ایده های سورئال نوآوری در عرصه بازاریابی را به همراه خواهد داشت. این امر اگرچه برای بسیاری از طراح های گرافیک همراه با ریسک کیفیت پایین کار نهایی است، اما تاثیرگذاری بسیار مطلوبی بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
نگاه مثبت به آینده

مردم بیش از هر زمان دیگری نیاز به امیدواری دارند. این امر در صورت بی توجهی برندها موجب بروز مشکلات فراوان در زمینه تعامل با مخاطب هدف می شود. سالانه شمار بالایی از برندها به دلیل نگاه منفی با عرصه کسب و کار با انتقاد مشتریان مواجه می شوند. این امر فقط در مورد حوزه کسب و کار صحت ندارد. کسب و کارها باید تاثیرگذاری مثبتی بر روی مشتریان داشته باشند. دنیای اطراف ما به اندازه کافی همراه با نکات منفی است بنابراین کسب و کار ما نباید بر نکات منفی پیرامون اضافه کند. در غیر این صورت مشکلات بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد می شود. 

برخی از برندها در طول سال های اخیر به طور مداوم در تلاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با شکست مواجه شده  اند. دلیل این امر عدم ارائه پیامی مثبت از سوی برندهاست. اگر پیام های مثبت از سوی برندها ارائه نشود، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کاهش می یابد بنابراین در ادامه سال 2020 باید به این نکات مهم توجه بیشتری نشان دهیم. 

منبع : blog.hubspot
برچسب ها : بازاریابی و فروش
لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/9xUHJ1E5
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه