Items tagged with بازاریابی نوین

اصول بازاریابی نوین / بازاریابی به سبک هاروارد بیزینس

جمعه, 03 آذر 1396 - 16:37

اصول بازاریابی نوین / بازاریابی به سبک هاروارد بیزینس

ضرورت استفاده از شیوه های علمی در بازاریابی و به کارگیری روش های تحلیل نظام مند بسیاری از فرصت های شغلی سنتی در حوزه بازاریابی را در معرض خطر قرار داده است. این بدان معناست که به زودی شاهد انقراض...