مجتبی قاسمی - فرصت امروز

Items tagged with مجتبی قاسمی

چرا کوچک از بزرگ بهتر است؟

چهارشنبه, 29 دی 1395 - 12:30

چرا کوچک از بزرگ بهتر است؟

50 الی 80درصد از کسب و کارهای کوچک با شکست مواجه می شوند. بازارها شلوغ، رقابت دشوار و منابع اندک هستند. برای موفقیت باید نقاط ضعف را به فرصت تبدیل کرد. در ادامه پنج کلید موفقیت در این زمینه ارائه می...
آیا تبلیغات توصیه ای از تبلیغات متداول بهتر است؟

شنبه, 20 آذر 1395 - 11:30

آیا تبلیغات توصیه ای از تبلیغات متداول بهتر است؟

اغلب مردم این پرسش را مطرح می کنند که آیا تبلیغات توصیه ای از تبلیغات متداول بهتر است یا خیر؟ جواب بله است اما نه همیشه. تعداد زیادی از پژوهش ها دریافته اند که تبلیغات توصیه ای از انواع دیگر...
نشانه های وجود فرهنگ زهرآلود در محل کار

شنبه, 29 آبان 1395 - 11:45

نشانه های وجود فرهنگ زهرآلود در محل کار

آیا از کار کردن در روز دوشنبه به اندازه کار کردن در روز جمعه بیم دارید؟ آیا از رفتن به محل کارتان یا تعامل با یک همکار سختگیر بیم دارید؟ آیا از استرس مزمن یا اضطراب در محل کار رنج می برید؟ ما اغلب به...


با ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی