Items tagged with وارنن کوهن

روابط عمومی و بحران عدم اعتماد مشتریان

پنج شنبه, 21 آذر 1398 - 11:10

ضرورت جلب اعتماد دوباره مشتریان در حوزه روابط عمومی

روابط عمومی و بحران عدم اعتماد مشتریان

امروزه ما در دنیای «اخبار جعلی» زندگی می کنیم. هر روز خیل عظیمی از اخبار به صورت های مختل به دست افراد می رسد. متاسفانه توسعه فضای آنلاین موجب سهولت در زمینه توسعه سریع اخبار جعلی شده است. در چنین...