Items tagged with پاتریک آستین

بررسی عملکرد برندهای مطرح در مراسم CES 2020

سه شنبه, 24 دی 1398 - 10:50

بررسی عملکرد برندهای مطرح در مراسم CES 2020

طبق سنت هر ساله شهر لاس وگاس میزبان جدیدترین نوآوری ها در زمینه تکنولوژی بوده است. نکته بسیار مهمی که به عنوان جاذبه اصلی این مراسم معرفی می شود، اقدامات برندهای مطرح است که امسال نیز شاهد موارد فوق...