توصیه هایی کاربردی برای مدیران (75) / بدانید چه کارهایی را باید انفرادی انجام دهید - فرصت امروز

چهارشنبه, 08 دی 1395 - 13:00

بدون شک یک شرکت از مجموعه ای از افراد تشکیل شده است که کار تیمی آنان موفقیت را به همراه خواهد داشت. همواره در رابطه با اهمیت کار تیمی به وفور صحبت شده و این تصور در ذهن اکثر افراد شکل گرفته است که برای پیشبرد کارها نیاز است در قالب تیم عمل کرد. این حرف تا حدود زیادی درست است. اما آیا همواره اینگونه است؟

مثال بارز کار تیمی در رابطه با جابهجایی جسمی سنگین است که انجام آن بهصورت انفرادی بسیار سخت است اما هنگامی که چند نفر به طور همزمان به آن نیرو وارد کنند کار راحتتر و سریعتر انجام خواهد شد.

برای مثال برنامه ریزی بلندمدت شرکت امری است که باید توسط مدیر انجام شود هرچند امری زمانبر است اما کمک سایرین تنها دخالت در این مورد است و مدیر را سردرگم خواهد کرد و تمرکز وی را از بین خواهد برد.

به همین خاطر در محیط کسب و کار باید بدانید که کدامیک از کارها را به هر میزان هم که سخت باشد، باید خودتان به تنهایی انجام دهید و در کدام موارد لازم است به شکل تیمی انجام دهید. در این امر صرفا تخصصی بودن کار مطرح نیست و برخی کارها محرمانه هستند و نمیتوان در انجام آن به فرد دیگری اعتماد کرد.

ضرورت کار جمعی را میتوان از جوانب گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

1- همفکری: بدون شک هنگامی که چند نفر به طور همزمان با هم روی یک کار متمرکز هستند، نظرها متنوعتر و در عین حال کاربردیتر خواهد بود که منجر به همفکری مناسبی خواهد شد؛ این همفکری سرعت انجام کارها را بالا خواهد برد و باعث میشود به مشکلات کمتری برخورد کنید.

2- تقویت انگیزه: مثال بارز این مسئله ورزش کردن به صورت گروهی است. نتایج بیانگر آن است افراد هنگامی که در قالب تیم به ورزش میپردازند از انگیزه بالاتر و تلاش بیشتری بهره مند خواهند بود.

ایده

در رابطه با مزیتهای کارگروهی به قدر کافی بحث شد و تا به اینجا دریافتید که کارتیمی تا چه میزان از اهمیت برخوردار است. با این حال تحت هر شرایطی کار تیمی بهترین گزینه نیست و حتی در مواردی مضر نیز خواهد بود. جهت مدیریت زمان لازم است همانطور که با مزیتهای کار گروهی آشنا شدهاید، نسبت به مضرات آن نیز اطلاعاتی کسب کنید تا بتوانید بهترین زمان برای استفاده از آن را بیابید.

1- کارگروهی، مهارت و رشد فردی را تحتالشعاع خود قرار میدهد و افراد قویتر و دارای مهارت بیشتر مجبور هستند مانند سایرین عمل کنند که این ظهور استعدادهای فردی و منحصر به فرد آنها را با مشکل مواجه خواهد ساخت. به همین خاطر کارگروهی برای فردی که نسبت به سایرین از برتری محسوسی برخوردار است، مناسب نیست.

2- ضعفهای افراد در قالب کارگروهی به چشم نخواهد آمد. این امر اگرچه در ظاهر منجر به کمک به وی خواهد شد اما در دراز مدت باعث میشود وی نسبت به نقصهای خود آگاه شود و حتی در صورت آگاهی یافتن از آن دلیلی برای تغییر و بهتر شدن حس نکند.

3- پیشرفت در کارگروهی به مراتب آهستهتر است. برای کارگروهی نیاز به هماهنگی تمام افراد گروه است که بدون شک این امور زمان زیادی را از افراد خواهد گرفت.

آنچه در عمل باید انجام دهید

- اگر وارد تیمی شدید که آنگونه که باید برای شما مفید نیست و حتی باعث پسرفت شما میشود، لازم است از آن جدا شوید؛ این امر از اهمیت بالایی برخوردار است که بدانید دقیقا در چه لحظهای وقت آن است که کار تیمی را رها کنید.

- در تیمی حاضر شوید که همگان نظم کاری خوبی دارند و نیاز به هماهنگ ساختنشان نیست. در عین حال تک تک افراد در پی ارتقای خود باشند. ارتقای فرد در نهایت باعث ارتقای تیم خواهد شد و برای آنکه یک تیم بتواند پیشرفت حاصل کند هر فرد نیز باید به مرور بهتر شود.

- در کار گروهی وظایف باید به خوبی تقسیم شود تا فردی بیکار نباشد. در واقع گروه باید متشکل از افراد مختلف با مهارتهای متنوع باشد تا معنای تیم شکل گیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدبا ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی