چهارشنبه, 30 تیر 1395 - 15:45

آیا می‌دانستید؟

آیا می دانستید ارزنده ترین دستاورد علمی در زمینه روان شناسی و عملکرد بشر در قرن بیستم، کشف خودپنداری یا تصویر ذهنی بوده است؟ تصویر ذهنی شما مجموعه عقاید و باور هایی است که درباره خودتان دارید. بین خودپنداری شما از یک سو و تاثیرگذاری و کارایی تان از سوی دیگر رابطه مستقیمی وجود دارد.

تمام تغییرات و پیشرفت ها در زندگی تان زمانی آغاز می شود که این تصویر ذهنی و به عبارتی برنامه درونی را تغییر داده و بهبود ببخشید. رمز موفقیت شما در کسب و کار این است که درمورد خود و مشتری تان از تصویر ذهنی خوب، قوی و مثبتی برخوردار باشید. روان شناسان دریافته اند که شما هرگز نمی توانید ۱۰درصد کمتر یا بیشتر از حد تصویر ذهنی تان درآمد کسب کنید.

تنها راه افزایش درآمد این است که سطح انتظار از خودتان را افزایش دهید. برای اینکه درآمدتان افزایش پیدا کند، ابتدا باید در ذهن خود به عدد و رقم اهداف مالی تان برسید و بعد از آن عملا به کسب درآمد بیشتر مشغول شوید. خود را شبیه افرادی تصور کنید که بیش از شما پول به دست می آورند. سقف درآمد شما به سطح توقع و شخص شما برمی گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید