شنبه, 29 فروردين 1394 - 09:38

آیا می‌دانستید جاذبه خنده و پیام تبلیغاتی که با محتوای خنده‌آور ارائه می‌شود، در زمره تبلیغاتی است که بهتر از همه شهرت یافته است؟ این جاذبه در بین تبلیغاتی که به نمایش درمی‌آید بیشتر از بقیه به یاد می‌ماند و در مورد آن صحبت می‌شود.

در بهره‌گیری از جاذبه خنده و طنز در تهیه آگهی باید و نبایدها در نظر گرفته می‌شوند:

۱- مطالب طنز یا خنده‌آور باید مرتبط با کالا باشند.

۲- در اوایل تبلیغ مخاطب را با طنز آشنا کنید و بعد اگر می‌توانید از آن خارج کنید.

۳- از طنز یا مطالب خنده آور برای بیان نقاط قوت کالا استفاده کنید.

۴- تبلیغ باید ملیح باشد نه مسخره.

5- پیام خنده و پیام تبلیغ باید یکپارچه و ساده باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید