سه شنبه, 11 شهریور 1399 - 08:06

بررسی صورت های مالی تا پایان خرداد نشان می دهد

بانک پاسارگاد براساس صورت ‎های مالی در پایان خردادماه موفق به شناسایی 144 ریال سود خالص به ازای هر سهم شده که نسبت به دوره مالی مشابه رشد تقریبی 71 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش «نبض بورس»، اگرچه در صورت ‎های مالی حسابرسی نشده سود خالص هر سهم با رشد 71 درصدی مواجه شده ولی سال گذشته نیز بانک پاسارگاد سهامداران خود را شگفت ‎زده کرد و در صورت ‎های مالی حسابرسی شده سود خالص با افزایش مواجه شد و این خود گویای این مطلب است که این ارقام با نهایت دقت و امانتداری و احتیاط از طرف بانک تهیه می‎ شود تا آنجا که حسابرس درصد سود را بیش از ارقام اعلام شده می‎ داند.

بررسی صورت مالی سود خالص وپاسا

از نکات جالب این صورت مالی می ‎توان به رشد 211 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده‎ گذاری ‎ها اشاره کرد. بر این اساس، این رقم در حالی 283.3 میلیارد تومان گزارش شده که در مدت مشابه قبلی 90.9 میلیارد تومان بوده است. سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی نیز با رشد 44 درصدی رقم 4022.1 میلیارد تومان گزارش شده که در بهار 98، این رقم 2802.2 میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای مشاع بانک پاسارگاد که از محل سرمایه ‎گذاری مشترک بین سپرده‎ گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی به دست می ‎آید، با افزایش 49 درصدی 4305.4 میلیارد تومان بوده و سهم وپاسار از درآمدهای مشاع با رشد 175 درصدی رقم 766.9 میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر، سود و وجه التزام فعالیت‎ های غیر مشاع رقم 459.5 میلیارد تومان گزارش شده، درآمد کارمزد با رشد 11 درصدی رقم 207.1 میلیارد تومان بوده و مبادلات ارزی نیز 234.8 میلیارد تومان گزارش شده که با رشد 449 درصدی سایر درآمدها، مجموع درآمدهای غیرمشاع بانک را به رقم 910.5 میلیارد تومان رسانده است. سود خالص وپاسار طی این مدت با رشد 71 درصدی بیش از 727 میلیارد تومان گزارش شده که سود خالص هر سهم را با رشد 71 درصدی، به 144 ریال افزایش داده است.

بانک پاسارگاد همچنین عملکرد منتهی به مردادماه خود را منتشر کرد. بر این اساس، میزان سپرده‎ های جذب ‎شده وپاسار در پایان ماه میانی تابستان امسال مبلغ 139.6 هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات اعطایی بانک در مقطع 1399/05/31 مبلغ 126.5 هزار میلیارد تومان، بوده است.

تحقق درآمد تسهیلات به میزان 1.3 هزار میلیارد تومان، رشد تسهیلات اعطایی به میزان 5.3 هزار میلیارد تومان طی مردادماه از دیگر نکات قابل توجه این گزارش است. افزایش سپرده ‎های جذب ‎شده به میزان 3.7 هزار میلیارد تومان در مردادماه، رشد حدود 4.5 درصدی تسهیلات اعطایی نسبت به مانده پایان تیرماه و رشد حدود 3 درصد سپرده ‎های جذب ‎شده نسبت به مانده پایان تیرماه نیز از موارد قابل اعتنا و مثبت گزارش وپاسار بوده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید