یکشنبه, 04 مرداد 1394 - 11:31

آیا می‌دانستید به فعالیت‌های درون سازمان‌ها برای اکتساب، گسترش و به‌کارگیری قدرت و سایر منابع، برای به دست آوردن رهاوردهای ترجیح داده شده در وضعیتی که در آن عدم اطمینان یا عدم توافق در ارتباط با انتخاب‌ها (گزینه‌ها) وجود دارد، سیاست سازمانی می‌گویند؟

سیاست سازمانی، اقدامات آگاهانه نفوذ، برای ارتقا یا حفاظت از نفع شخصی افراد یا گروه‌ها را در بر می‌گیرد. به سیاست سازمانی برای سازمان، اغلب به‌صورت غیر‌کار کردی نگریسته می‌شود. باید توجه شود که این تعریف از سیاست سازمانی بیان می‌کند که سیاست سازمانی می‌تواند برای اعضای یک سازمان یا خود سازمان مفید باشد. رفتارهای سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانه‌ای است که برای نفوذ توسط افراد یا گروه‌ها به منظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود هنگام وجود راه‌حل‌های متضاد صورت می‌گیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید