سه شنبه, 02 تیر 1394 - 12:19

آیا می‌دانستید برای كنار آمدن با سرعت روزافزون تغییرات، در درجه اول باید علل زیربنایی آنها شناسایی شود؟ برخی تغییرات مشخص در ساختار داخلی سازمان‌ها و بازارهای خارج از آنها زاییده تغییرات گسترده در جامعه، اقتصاد یا تكنولوژی است. در برابر شرایط عدم اطمینان، واكنش مثبت نشان دهید و از تغییر اجتناب كنید.

كنجكاوی را در خود پرورش دهید. تصور كنید كه همیشه باید مطلع‌ترین فرد باشید. از تكنولوژی اطلاعات جدید نهراسید و با تسلط بر آن سعی كنید بهره‌برداری لازم را به عمل آورید. به خاطر داشته باشید كه تكنولوژی به سرعت و روزبه‌روز در حال تغییر است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید