نسل های آینده تاوان بحران آب را می پردازند؟ - فرصت امروز

دوشنبه, 06 بهمن 1393 - 11:47

کمبود آب يک مشکل جهاني است و بسياري از کشورها، استفاده بهينه از منابع آبي را در دستور کار خود قرارداده‌اند. به‌ازاي هر نفر در دنيا 7 هزار و 500 مترمکعب آب قابل استحصال وجود دارد اما در ايران به ازاي هر نفر 1700مترمکعب آب قابل برداشت است. اين ميزان در استان آذربايجان شرقي به هزارمترمکعب و در حاشيه درياچه اروميه به 500 مترمکعب مي‌رسد.با مقايسه آمارهاي فوق مي‌توان به وضوح بحران آب را در استان و به‌ويژه حاشيه درياچه اروميه احساس کرد. بنابراين، مسئولان با کمک مردم و بهره‌برداران بايد با جديت موضوع تغيير سيستم آبياري از سنتي به تحت فشار و کم‌فشار را در اولويت برنامه کاري خود قرار دهند.با استفاده از شيوه‌هاي آبياري مدرن و روش‌هاي بهينه بهره‌برداري از آب به‌ويژه در مناطق خشک و کم‌آبي مانند حاشيه درياچه اروميه، مي‌توانيم بر اين مشکل فائق آييم. تنها با تغيير شيوه سنتي آبياري به سيستم‌هاي آبياري تحت فشار و کم‌فشار، مي‌توان مصرف آب کشاورزي را به يک‌سوم کاهش داد بدون اينکه از ميزان توليد محصول کاسته شود.


مسئولان دولتي، شوراهاي اسلامي روستاها و مسئولان استاني بايد با جديت موضوع تغيير سيستم آبياري از سنتي به تحت فشار و کم‌فشار را در اولويت و برنامه کاري خود قرار دهند. اگر امروز اين کار انجام نگيرد فردا دير خواهد بود و نسل‌هاي آينده بايد تاوان اشتباهات ما را بپردازند در حالي که نه آبي براي‌شان باقي مي‌ماند و نه سرمايه‌اي که توان پرداخت آن را داشته باشند.

   *معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدبا ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی