کاهش ۱۲ درصدی بارندگی‌ها نسبت به پارسال - فرصت امروز

شنبه, 29 فروردين 1394 - 13:00

بررسی متوسط میزان بارش‌ها در شش حوضه آبریز اصلی و 30 حوضه آبریز فرعی کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا امروز متوسط میزان بارش‌ها در سراسر ایران به رقم 171 میلی‌متر می‌رسد. درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال آبی قبل (ابتدای مهرماه 92 تا 27 فروردین 93) 194 میلی‌متر بوده است. به گزارش ایانا، مقایسه متوسط بارش‌ها در سراسر کشور در دو سال آبی پیایی از کاهش 12 درصدی بارش‌های ایران در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته حکایت دارد.

همچنین بررسی آمار بارش‌ها در کشورمان در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که متوسط بارش‌های ایران در دوره درازمدت (در مدت مشابه) 203 میلی‌متر بوده که با مقایسه این رقم با متوسط بارش‌ها در سال آبی جاری تاکنون، این نتیجه حاصل می‌شود که حجم بارش‌ها در ایران کاهشی 16 درصدی داشته است. جزییات میزان بارش‌ها و همچنین مقایسه آن با سال گذشته و متوسط درازمدت در شش حوضه اصلی آبریز کشور در جدول زیر گردآوری شده است:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدبا ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی