کیفیت نان، همپای قیمت بالا نرفت - فرصت امروز

یکشنبه, 23 آذر 1393 - 13:25

در دو، سه سال گذشته که قیمت کالاها و محصولات روند افزایشی بیشتری گرفتند، نان، تنها کالایی بود که ثابت ماند. در ماه‌های اخیر با فشار اتحادیه‌های آرد و نان و صنایع آرد، دولت نیز افزایش قیمت این کالای اساسی را در دستور کار قرار داد. گرچه حکم دولت مبنی بر افزایش حداکثر 30 درصدی نان بود اما این رقم تا بیش از 40‌درصد نیز رسید. قرار بود همپای افزایش قیمت نان، کیفیت نیز بیشتر شود اما چنین نشد و مردم از این وضعیت ناراضی هستند. 

در اوایل ماه جاری صحبت‌هایی مبنی بر افزایش قیمت نان از اول آذرماه در میان بود که با تاخیر 10‌روزه مصوبه افزایش حداکثر 30 درصدی قیمت نان اجرایی شد. این مصوبه بنا دارد قیمت نان و کیفیت را به طور یکسان افزایش دهد، افزایش کیفیتی که بارها از سوی مسئولان تاکید شده است. 

افزایش قیمت نان به طور نسبی از دهم آذرماه سال‌جاری از سوی نانوایان اعمال شد، افزایشی که قبل از اجرای آن در گزارش‌های مردمی، مصرف‌کنندگان بر این عقیده بودند که افزایش قیمت همراه با افزایش کیفیت قابل قبول است، اما جای سوال دارد که آیا با افزایش قیمت، کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر و افزایش کیفیت احتمالی تا زمان افزایش قیمت دوباره پابرجا خواهد ماند یا نه. 

این گونه نظرها در حالی از سوی مردم اعلام می‌شد که آنها تاکید داشتند در گذشته با افزایش قیمت نان کیفیت در اوایل کار مناسب و قابل قبول بود، اما با گذشت زمان دو تا سه ماهه کیفیت پخت اندک اندک همراه با وزن چانه نان کاهش یافت، کاهشی که به گفته رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم آخرین میزان کاهش وزن چانه نان بود و وزن چانه دیگر بیش از حد ممکن نمی‌تواند کاهش یابد. 

در رابطه با افزایش کیفیت نان در پی افزایش قیمت آن رییس اتحادیه نانوایی‌های سنگک، اظهار کرد: میزان شکایات مردمی با افزایش قیمت نان افزایش یافته است. 

محمدرضا نظرنژاد در گفت‌و‌گو با تسنیم، با بیان اینکه با افزایش 30 درصدی قیمت نان، قیمت آرد در حدود 36 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: اتحادیه، اصناف و سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان تهران بازرسی‌های ویژه‌ای در رابطه با کیفیت نان در نظر گرفته‌اند. وی ادامه داد: پنج تا 10 درصد نانوایی‌های سطح تهران کیفیت نان را افزایش نداده‌اند و این موضوع در پی عدم تبحر نانوایان است که اکثر این نانوایی‌ها، ‌واحدهای استیجاری است. 

رییس اتحادیه نانوایی‌های سنگک، خاطرنشان کرد: با ارائه نرخ مصوب دیگر نمی‌توان کیفیت نان را کاهش داد و نانوایی‌ها افزایش کیفیت را اعمال کرده‌اند، در کنار آن نباید کیفیت پایین نان برخی‌ نانوایی‌ها را به تمام نانوایی‌ها بست داد، زیرا مقرر شده هر نانوایی‌ که کیفیت نان آن مناسب نباشد بدون اعمال جریمه در تذکر دوم، ‌واحد صنفی پلمب خواهد شد. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدبا ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی