یکشنبه, ۲۱ خرداد(۳) ۱۴۰۲ / Sun, 11 Jun(6) 2023 /
           
فرصت امروز

توجه ویژه گروه پاسارگاد به "خرمشهر" پایتخت دلاوری و جوانمردی کشور

نگاه ویژه گروه پاسارگاد به شهر خرمشهر، این شهر را به قطب تجهیزات زندگی هوشمند تبدیل و توسعه اشتغال و کارآفرینی در منطقه را به همراه داشته است.

خرمشهر، شهر مردم غیور و شهیدپرور، شهر استقامت، یکی از زیباترین شهرهای جنوبی و مکان های دیدنی استان خوزستان است که مساحتی برابر با ۲۳ کیلومتر مربع دارد. این شهر به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی خلیج فارس از موقعیت جغرافیایی و سیاسی مهمی برخوردار است و در واقع انتهایی ترین نقطه استان خوزستان محسوب می شود. این شهر در دوران جنگ تحمیلی اولین شهری بود که مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و با حداقل امکانات موجود و جان فشانی مردم منطقه توانست مقاومت زیادی در مقابل تهاجم دشمن از خود نشان دهد و به عنوان الگویی از رشادت و استقامت جایگاه مناسبی در تاریخ از خود رقم بزند.

گروه پاسارگاد نیز که همواره با رویکردی متعالی و مسئولانه اقدامات سازنده و بنیادینی را در جهت توسعه کشور عزیزمان در دستور کار دارد، توجه ویژه ای به شهر استقامت و دلاوری داشته و این مهم باعث شد تا شرکت پرداخـت فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات پاسـارگاد آریـان اروند (فناپ تـک) از سـال 1394 در شـهرک صنعتـی خرمشـهر تولیـد کارت خـوان بانکـی را بـه عنـوان اولیـن تولیـدکننـده ایـن محصـول آغـاز کند. ایـن مهـم در شـرایطی تحقـق یافت کـه در آن زمان، صددرصـد نیـاز کشـور در ایـن حـوزه از خـارج کشـور تأمیـن می شد.

نـگاه گروه پاسارگاد در ایـن حـوزه عـلاوه بـر رفـع بخشـی از نیـاز کشـور بـه ایـن محصول، توسـعه اشـتغال و بومی سـازی دانش سـاخت کارت خـوان بانکی در منطقه خرمشـهر بـود. بـه مـرور زمـان و بـا انجـام تغییـرات سـاختاری، فناپ تک با توسـعه زیرسـاخت های تولیدی و سـاخت یـک کارخانـه بـزرگ در زمینی به مساحت 17هزار متر، خریـد دسـتگاه های مـورد نیـاز، تجهیـز و توسـعه خطـوط تولیـد، توسـعه و تولیـد نرم افزارهـا و آمـوزش سرمایه انسانی تـلاش کـرد تـا زیرسـاخت های تولیـد انـواع کارت خـوان را در داخـل کشـور متمرکـز کند. عـلاوه بـر ایـن، واحـد تحقیـق توسـعه این شـرکت بـا توجـه بـه نیـاز بانک هـای کشـور شـروع بـه توســعه و ســاخت انــواع کیوســک های بانکــی نمــود به نحوی که در ســال 1399 دو مــدل کیوســک خودپـرداز غیرنقـدی و در سـال 1400 کیوسـک خوددریافـت رمسـان را بـه بـازار عرضـه کرد و این محصولات در بانک هـای کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد. همچنیـن چنـد محصـول بانکـی دیگـر نیـز در حـال تولیـد اســت کــه در ســال جــاری بــه بــازار ارائــه خواهنــد شــد. در همیــن حــوزه نرم افزارهایــی ماننــد مدیریــت کانــال، TMS، مانیتورینــگ و نرم افــزار کلاینــت ایــن محصــولات تولیــد و بــه صــورت راهـکار بـه همـراه آنهـا عرضـه شـده است. علاوه بر این در سـال 1399، شرکت فناپ تـک یـک کارخانـه تولیـد باتـری را در اختیـار گرفـت و از آن زمـان انـواع باتـری سیلد-اسـید صنعتـی نیـز بـه سـبد محصـولات شـرکت اضافـه شـد. در حـال حاضـر تحقیـق و توسـعه بـرای افزایـش تولیـد و تنوع بخشـیدن به محصـولات این کارخانـه در حال انجام اسـت. یکی از اهداف اصلی گروه پاسارگاد از ساخت کارخانه در خرمشهر این اســت که این شهر را بــه واسطه شرایط جغرافیایی و سابقه درخشان آن به هاب تولید محصولات دیجیتال در منطقــه تبدیل کند.

گفتنی است احداث این کارخانه در شهر خرمشهر باعث توسعه اشتغال در منطقه شده است و تا به حال حدود 250 نفر به شکل مستقیم و بیش از 1000 نفر نیز به شکل غیرمستقیم مشغول به کار شده اند.

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/3KHanetS
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
خرید یوسیخرید هولدر موبایلخرید سی پی کالاف دیوتی موبایللباس فرم کارنرم افزار اتوماسیون اداریمتخصص قلب و عروقمجوز آموزشگاه فنی و حرفه ایخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختدرب ریلی کشوییتمکن مالی فرانسهابزار هیلتیقفسه فروشگاهیپرینتر لیبل زنخرید از چینتحصیل در آمریکا
تبلیغات
  • واتساپ : 09031706847
  • ایمیل : ghadimi@gmail.com

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه