سه شنبه, 24 مرداد 1396 - 15:25

هنگام شروع کردن هر وظیفه باید اهداف روشنی برای آن تعیین کنیم، چراکه:

اهداف حدود کار را تعیین کرده و ذهن و فعالیت شخص را برای انجام دادن آن متمرکز خواهد ساخت.

بدون اهداف روشن، احتمالش وجود دارد کار کاملاً به طریقی غیر  از آنچه منظور بوده است، تمام شود.

اگر فرد با افراد مطلع نباشند که از آنها چه انتظار می رود، نمی توانند برای انجام دادن یک طرح، انگیزه پیدا کنند، آنان باید بدانند که چرا کاری را انجام می دهند و در صورت موفق شدن در کار، چگونه با آنها رفتار خواهد شد.

ویژگی های هدف در کسب و کار

۱- مشخص (Specific): هدف نباید عمومی و مبهم، بلکه باید روشن و واضح باشد.

۲- قابل اندازه گیری  (Measurable): مشخص و کمی باشد.

۳- قابل وصول (Achievable): نه زیاد خوشبینانه و نه زیاد بدبینانه، مشکل و سخت ولی دست یافتنی باشد.

۴-واقع بینانه (Realistic): ماوراء الطبیعه و نامتعادل نباشد.

۵- محدوده زمانی مشخص (Time bounded): پریودی در جهت رسیدن به اهداف مشخص باشد.

۶- شفاف  (Clear)

۷- مکتوب  (Written)

۸- ایجاد رقابت کند  (Challenging)

۹- مورد پذیرش و مقبول باشد  (Agreed)

۱۰- سازگار باشد  (Consistent)

۱۱- با ارزش باشد  (Worth While)

۱۲- مشارکتی باشد  (Participate Active)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید