کارآفرین واقعا کیست؟ - فرصت امروز

جمعه, 12 آبان 1396 - 17:31

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای متعهد شدن نشأت گرفته و در زبان انگلیسی معادل Entrepreneurship است که به معنای ایجاد کار یا اشتغال زایی ترجمه می شود و بنا بر تعریف فرهنگ وبستر، کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازمان دهی، مدیریت و تقبل کند.

به گزارش هورموند، از نظر اقتصاددانان، کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سرمایه را باهم ترکیب می کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر کند.

از نظر روان شناسان، کارآفرین کسی است که به وسیله ویژگی شخصی خود به پیش می رود؛ ویژگی هایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجربه کردن، انجام دادن یا شاید فرار از حوزه اختیار دیگران.

ژوزف شوم پیتر، فرآیند کارآفرینی را تخریب خلاق می نامد. به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی انجام کارهای جدید یا ابداع روش های نوین در امور جاری است. روش نوین همان «تخریب خلاق» است. از نظر شوم پیتر، نوآوری در هر یک از زمینه های ارائه کالای جدید، ارائه روش جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری جدید، یافتن منابع جدید، ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت، کارآفرینی محسوب می شود.

کارآفرینی عبارت است از فرآیند خلق چیزی باارزش و متفاوت، از طریق اختصاص زمان و تلاش کافی، همراه با ریسک مالی، روانی و اجتماعی، همچنین دریافت پاداش مالی و رضایت شخص از نتایج حاصله.

کارآفرین فردی است که دارای ایده و فکر جدید است که از طریق فرآیند ایجاد کسب وکار، توأم با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی به بازار عرضه می کند.

نکات بااهمیت در تعاریف کارآفرینی عبارتند از:

1-کارآفرینی کسب و کار جدیدی را راه اندازی می کند.

2- راه اندازی کسب و کار با خلاقیت و نوآوری همراه است.

3- فرد کارآفرین خطر می کند و در راه رسیدن به هدفش ریسک های مختلفی را می پذیرد.

4- به طورکلی کارآفرینی فرآیند خلق چیزی است، خلق هر چیز ارزشمند و جدید.

5- کارآفرینی فرآیندی است که مستلزم صرف زمان و تلاش کافی است.

6- آنچه به عنوان پاداش در فعالیت های کارآفرینی وجود دارد، رسیدن به استقلال مالی، کسب درآمد و همچنین رضایت خاطری است که فرد کارآفرین بعد از انجام کار کسب خواهد کرد.

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

- رؤیا: کارآفرینان برای آینده کسب و کار خود چشم انداز دارند و مهم تر از آن دارای توانایی پیاده  کردن رویاهای خود هستند.

- قاطعیت: وقت تلف نمی کنند، سریع تصمیم گیری می کنند.

- عملگرایی: موقع تصمیم گیری، به سریع ترین روش ممکن، تصمیم گیری و اجرا می کنند.

- اراده: نسبت به مشارکت و اجرای کار متعهد هستند. آنها به ندرت درجا می زنند، حتی زمانی که با موانع غیرقابل عبور مواجهند.
- فداکاری: آنها خود را وقف کسب و کار خود کرده اند، گاهی به خاطر این توجه، هزینه روابط خود با دوستان و خانواده را نیز می پردازند. آنها خستگی ناپذیرند، ۱۲ ساعت کار در روز و ۷ روز در هفته، برای کارآفرینی که در حال تلاش برای به دست آوردن کسب و کار خود در زندگی است کاری غیرمعمول نیست.

- از خود گذشتگی: کارآفرینان عاشق چیزی هستند که انجام می دهند. این عشق است که آنها را حفظ می کند و ترک کار را برای شان دشوار؛ و این عشق به محصول و خدمات است که آنها را در ارائه کارشان بسیار موفق می کند.

- جزییات: گفته شده است که شیطان مقیم جزییات است. هرچند گاهی این طور نیست، اما کارآفرین خود را در ورای جزییات قرار می دهد.

- سرنوشت: آنها می خواهند مسئول سرنوشت خود باشند تا وابسته به یک کارفرما.

- درآمد: پولدار شدن لزوما محرک کارآفرینان نیست؛ میزان درآمد سنگ ترازوی آنان است. کارآفرینان عقیده دارند اگر موفق باشند، پاداش نیز خواهند داشت.

- تفویض: کارآفرینان می دانند که کسب و کارشان توسط کدامیک از کارمندان کلیدی به موفقیت خواهد رسید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدیدبا ما در ارتباط باشید

021.86073324

021.88827112

[email protected]

شبکه های اجتماعی